Share via


Organizations - List

Azoknak a szervezeteknek a listájának lekérése, amelyhez a felhasználó hozzáféréssel rendelkezik egy alkalmazásban

GET https://{subdomain}.{baseDomain}/api/organizations?api-version=2022-07-31

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
baseDomain
path True

string

Az összes Azure IoT Central-szolgáltatáskérés alaptartománya.

subdomain
path True

string

Az alkalmazás altartománya.

api-version
query True

string

A meghívott API verziója.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

OrganizationCollection

Siker

Other Status Codes

Error

Hibaválasz érkezett az IoT Central szolgáltatástól.

Headers

x-ms-error-code: string

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

List organizations

Sample Request

GET https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/organizations?api-version=2022-07-31

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "us",
   "displayName": "United States"
  },
  {
   "id": "washington",
   "displayName": "Washington",
   "parent": "us"
  },
  {
   "id": "seattle",
   "displayName": "Seattle",
   "parent": "washington"
  }
 ]
}

Definíciók

Name Description
Error

A válaszhiba definíciója.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

Organization

A szervezet definíciója.

OrganizationCollection

A szervezetek lapozott eredményei.

Error

A válaszhiba definíciója.

Name Típus Description
error

ErrorDetails

Az aktuális kérelem hibaadatai.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

Name Típus Description
code

string

Hibakód.

message

string

Hibaüzenet részletei.

requestId

string

Az aktuális kérés korrelációs azonosítója.

time

string

A hibakérés sikertelen volt.

Organization

A szervezet definíciója.

Name Típus Description
displayName

string

A szervezet megjelenített neve.

id

string

A szervezet egyedi azonosítója.

parent

string

A szervezet szülőjének azonosítója.

OrganizationCollection

A szervezetek lapozott eredményei.

Name Típus Description
nextLink

string

URL-cím a szervezetek következő oldalának lekéréséhez.

value

Organization[]

Szervezetek gyűjteménye.