Megosztás a következőn keresztül:


Authentication - Login

Hitelesítse a felhasználói bejelentkezést, és kérje le a felhasználói adatokat.

POST http://<Servername>/OperationsManager/authenticate

Kérelem törzse

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml", "application/x-www-form-urlencoded"

Name Típus Description
credentials

string

A base64-ben kódolt űrlap hitelesítő adatai (AuthenticationMode:domain\username:password).

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

UserIdentity

Ok.Jelentkezzen be sikeresen.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

403 Forbidden

string

A felhasználó nem rendelkezik megfelelő engedéllyel a művelet végrehajtásához.

Media Types: "application/json", "text/json", "application/xml", "text/xml"

Példák

GetLogin

Sample Request

POST http://<Servername>/OperationsManager/authenticate

[
  "TmV0d29yazphYmNcYWRtaW51c2VyOlBXRDEyMw=="
]

Sample Response

{
  "name": "contoso\\adminuser",
  "expiryTime": "2022-06-21T01:59:01.3448758Z",
  "role": "Administrator"
}

Definíciók

UserIdentity

Name Típus Description
expiryTime

string

A munkamenet lejárati ideje

name

string

Felhasználónév

role

string

Felhasználói szerepkör