Lekérdezési eredmények egyesítése halmazoperátorok használatával

Felsőfokú
Data Analyst
Data Engineer
Data Scientist
Database Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
Azure SQL Server on Virtual Machines
SQL Server

Megtudhatja, hogyan kombinálhatja a lekérdezési eredményeket a Transact-SQL használatával.

Tanulási célkitűzések

A modul befejezését követően az alábbiakra lesz képes:

  • Használja a UNION operátort.
  • Használja az INTERSECT és a EXCEPT operátort.
  • Használja az APPLY operátort.

Előfeltételek

A modul elindítása előtt tapasztalatot kell szereznie a Transact-SQL-lekérdezések használatával az adatok egy adatbázis táblájából való lekéréséhez és szűréséhez.