Táblák, nézetek és ideiglenes objektumok létrehozása

Felsőfokú
Data Analyst
Data Engineer
Data Scientist
Database Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
Azure SQL Server on Virtual Machines
SQL Server

Megtudhatja, hogyan hozhat létre táblákat, nézeteket és ideiglenes objektumokat az adatbázisokhoz a Transact-SQL használatával.

Tanulási célkitűzések

A modul elvégzése után képesnek kell lennie a következőkre:

  • Táblák létrehozása és lekérdezése a Transact-SQL használatával
  • Nézetek létrehozása és lekérdezése a Transact-SQL használatával
  • Lekérdezések létrehozása Common Table Expressions (CTE) használatával
  • Származtatott táblákat használó lekérdezések írása

Előfeltételek

A modul elindítása előtt tapasztalatot kell szereznie a Transact-SQL-lekérdezések használatával az adatok egy adatbázis táblájából való lekéréséhez és szűréséhez.