Döntési logika hozzáadása a kódhoz "if", "else" és "else if" utasításokkal C-ben #

Kezdő
Fejlesztő
Tanuló
.NET

Megtudhatja, hogyan ágaztathatja el a kód végrehajtási útvonalát logikai kifejezések kiértékelésével.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőket fogja végrehajtani:

  • Olyan kódot írhat, amely kiértékeli a feltételeket a , elseés else if utasítások használatávalif.
  • Logikai kifejezések írása feltételek kiértékeléséhez.
  • Logikai kifejezések egyesítése logikai operátorok használatával.
  • Kódrészletek beágyazása más kódrészletekbe.

Előfeltételek

  • Tapasztalat változók adattípussal történő deklarálásában, inicializálásában, beállításában és lekérésében int .
  • Az üzenetek kimenetre való nyomtatása a használatával Console.WriteLine()történik.
  • Tapasztalat a sztringinterpolációban a változók literális sztringekké való kombinálásához.
  • Tapasztalat a véletlenszerű számok létrehozásában az System.Random osztályban.