Döntési logika hozzáadása a kódhoz "if", "else" és "else if" utasításokkal C-ben#

Kezdő
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.
Visual Studio Code

Megtudhatja, hogyan ágaztathatja el a kód végrehajtási útvonalát logikai kifejezések kiértékelésével.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőkkel foglalkozunk:

  • Írjon olyan kódot, amely kiértékeli a feltételeket a ha, más és más utasítások használatával.
  • Logikai kifejezések írása feltételek kiértékeléséhez.
  • Logikai kifejezések egyesítése logikai operátorok használatával.
  • Kódrészletek beágyazása más kódrészletekbe.

Előfeltételek

  • A változók deklarálása, inicializálása, beállítása és beolvasása az int adattípus használatával.
  • A Console.WriteLine() használatával üzeneteket nyomtathat kimenetre.
  • Tapasztalat a sztring interpolációjával a változók literális sztringekké való kombinálásához.
  • Tapasztalat a rendszer használata során. Véletlenszerű osztály véletlenszerű számok létrehozásához.