Mi az Azure Kubernetes Service?

Befejeződött

Kezdjük néhány definícióval és az Azure Kubernetes Service (AKS) gyors bemutatásával. Ez az áttekintés segíthet eldönteni, hogy az AKS megfelelő lehet-e az Ön tárolókezelési stratégiájához.

Mi az a tároló?

A tárolók szoftver-egységcsomagok, amely egy-egy adott alkalmazás kódját, függőségeit és konfigurációját is tartalmazzák. A tárlók segítségével a monolitikus alkalmazások különálló szolgáltatásokra bonthatók, amelyek együtt alkotják a megoldást. Az alkalmazásnak ez az áttervezése lehetővé teszi, hogy a külön szolgáltatásokat tárolók használatával helyezzük üzembe.

A felhőbeli üzembe helyezés tárolójaként replikált kiszolgáló vagy alkalmazás képe.

Miért érdemes tárolót használni?

Tegyük fel, hogy a flottakezelési megoldása három fő alkalmazást tartalmaz:

 • Egy flottakövető webhelyet, amely térképeket és a követett eszközök információit is tartalmazza.

 • Egy adatfeldolgozási szolgáltatást, amely a követett járművek által küldött információkat gyűjti és dolgozza fel.

 • Egy MSSQL-adatbázist a webhelyről rögzített követési és felhasználói információk tárolására.

Felismeri, hogy a felhasználói igények kielégítéséhez horizontálisan fel kell méreteznie a megoldást. Az egyik lehetőség, hogy minden alkalmazáshoz új virtuális gépet helyez üzembe, majd az alkalmazásokat helyezi üzembe a virtuális gépeken. Így azonban Önre hárul az összes virtuális gép felügyeletének felelőssége. Önnek kell gondoskodnia például arról, hogy az egyes alkalmazásokhoz megfelelő operációsrendszer-verziók és függőségek telepítve és konfigurálva legyenek. Arra is figyelnie kell, hogy az alkalmazások megfelelő verzióit telepítse és frissítse. Ügyelnie kell rá, hogy hiba esetén képes legyen a megoldás lehetős legkisebb mértékű kimaradásával visszaállítani a telepítést.

A felhőben virtuális gépként replikált kiszolgálók képe, és hogy ez a probléma migrálási kérdéseket és problémákat vet fel.

A fenti üzembe helyezés nehézkes, hibalehetőségeket rejt, és nem egyszerű vele az egyes szolgáltatásokat méretezni. Tapasztalhatja például, hogy nem lehet egyszerűen csak a webalkalmazásban használt gyorsítótárazási szolgáltatást méretezni. A tárolók segítenek az ilyen jellegű problémák megoldásában.

A tárolóalapú elvnek három fő előnye van:

 1. A tároló nem módosítható – a tároló változatlansága teszi lehetővé, hogy megbízhatóan azonos viselkedéssel lehessen üzembe helyezni és működtetni bármely számítási környezetben. A minőség-ellenőrzési környezetben tesztelt tárolólemezképek megegyeznek az éles üzembe helyezett tárolólemezképekkel.

 2. A tároló pehelykönnyű – egy tároló olyan, mint egy virtuálisgép-lemezkép, de kisebb annál. A virtuálisgép-lemezképeket általában fizikai állomásokra telepítik. A lémezkép tartalmazza az operációs rendszert és a futtatni kívánt alkalmazást is. Egy tárolóhoz viszont nincs szükség operációs rendszerre, csak az alkalmazásra. A tároló mindig a gazdagépre telepített operációs rendszer kernelspecifikus szolgáltatásaira támaszkodik. A tároló erőforrásigénye kisebb, és több tároló is telepíthető egyazon számítási környezetbe.

 3. A tároló gyorsan indítható – a tárolók indítása a virtuális gépekével szemben nem percekben, hanem másodpercekben mérhető.

A tárolók a fenti előnyök miatt népszerűek a fejlesztők és az informatikai üzemeltetők körében is.

Mi a tárolókezelés?

A felhőben több tárolóként replikált kiszolgálók képe.

Bár a tárolók virtuális gépekként is felfoghatók, fontos tisztában lenni azzal, hogy nem azok. Egy tárolónak külön életciklusa van. Igény szerint üzembe helyezik, elindítják, leállítják és megsemmisítik. A tárolók emiatt az életciklus miatt pótolhatók, emiatt pedig a fejlesztőknek és az informatikai üzemeltetőknek másként kell tekinteniük a tömegesen üzembe helyezett tárolók kezelésére.

A tárolók üzembe helyezésének, frissítésének, figyelésének és eltávolításának folyamata sok nehézséggel jár.

Tegyük fel, hogy méretezni szeretné flottakövetési webhelyét. Azt tapasztalja, hogy a nap meghatározott időszakaiban a webhely gyorsítótárazási szolgáltatásának több példánya szükséges a teljesítmény fenntartásához. Ezt a problémát a gyorsítótárazási szolgáltatás további tárolóinak hozzáadásával oldhatja meg.

Most tegyük fel, hogy a gyorsítótárazási szolgáltatás új verzióját szeretné bevezetni. Hogyan biztosítható, hogy az összes tároló frissítve legyen? Hogyan távolítja el az összes régebbi verziójú tárolót?

Az ilyen kérdések teszik indokolttá egy rendszer használatát, amely segít az üzembe helyezett tárolók kezelésében.

Mi az a Kubernetes?

Egy Kubernetes-fürtben több tárolóként replikált kiszolgálók képe.

A Kubernetes hordozható, kiterjeszthető, nyílt forráskódú platform a tárolóalapú számítási feladatok üzembe helyezésének, méretezésének és felügyeletének automatizálására. A Kubernetes kiveszi a kezünkből a tárolók bonyolult kezelését, és deklaratív konfigurációt kínál a különböző számítási környezetekben lévő tárolók vezénylésére. Ez a vezénylési platform ugyanazt a kezelhetőséget és rugalmasságot kínálja, mint a szolgáltatott platform (PaaS) és a szolgáltatott infrastruktúra (IaaS) ajánlatok.

A Kubernetes segítségével egyetlen nagy számítógépként tekinthet adatközpontjára. Nem kell törődnünk azzal, hogy hogyan és hol helyezzük üzembe a tárolókat, csak az alkalmazás igény szerinti üzembe helyezésével és méretezésével kell foglalkoznunk.

Ez a nézőpont egy kissé megtévesztő lehet, néhány jellemzőt ugyanis szem előtt kell tartani:

 • A Kubernetes nem teljes értékű PaaS-ajánlat. A tárolók szintjén működik, és amit nyújt, az csupán PaaS-funkciók egy közös halmaza.

 • A Kubernetes nem monolitikus. Nem egyetlen telepített alkalmazás. Az olyan vonásai, mint az üzembe helyezés, a méretezés, a terheléselosztás, a naplózás és a figyelés mind választhatók. Önnek kell megtalálnia ezek között az igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

 • A Kubernetes nem korlátozza a futtatható alkalmazások típusát. Ha egy alkalmazás képes tárolóban futni, akkor fut a Kubernetesen. A fejlesztőknek a tárolóalapú megoldások optimális kihasználása érdekében tisztában kell lenniük az olyan fogalmakkal, mint a mikroszolgáltatás-architektúra.

 • A Kubernetes nem kínál köztes szoftvert, adatfeldolgozási keretrendszereket, adatbázisokat, gyorsítótárakat vagy fürttároló-rendszereket. Ezek mind tárlókként, vagy egy másik szolgáltatási ajánlat részeként vannak futtatva.

 • A Kubernetes egy üzemelő példánya fürtként van konfigurálva. Egy fürt legalább egy főgépből és egy vagy több további feldolgozó gépből áll. Éles környezetekben az előnyben részesített fő konfiguráció a több főkiszolgálós magas rendelkezésre állású üzemelő példány, amely 3–5 replikált főkiszolgálót tartalmaz. Ezek lehetnek fizikai vagy virtuális gépek is. Ezek a feldolgozó gépek az úgynevezett csomópontok vagy ügynökcsomópontok.

A Kubernetesszel járó összes előny mellett azzal is tisztában kell lenni, hogy a Kubernetes-fürt üzemeltetése az Ön felelőssége. Önnek kell kezelnie például az operációs rendszer frissítéseit, valamint a Kubernetes telepítését és frissítését. Ön kezeli a gazdaszámítógépek hardverkonfigurációját is, például a hálózatot, a memóriát és a tárhelyet.

Megjegyzés

A Kubernetest olykor röviden K8s néven említik. A nyolcas a K[ubernete]s szóban a „K” és az „s” betűk közötti nyolc karakterre utal.

Mi az Azure Kubernetes Service?

Egy AKS Kubernetes-fürtben több tárolóként replikált kiszolgálók képe.

Az Azure Kubernetes Service (AKS) felügyeli az üzemeltetett Kubernetes-környezetet, egyszerűvé téve a tárolóalapú alkalmazások üzembe helyezését és felügyeletét az Azure-ban. Egy AKS-környezet olyan funkciókkal rendelkezik, mint az automatikus frissítés, az önjavítás és az egyszerű méretezés. A Kubernetes-fürt főgépét az Azure felügyeli, és ingyenes. Ön kezeli a fürt ügynökcsomópontjait, és csak azokért a virtuális gépekért fizet, amelyeken a csomópontok futnak.

Saját fürtöt az Azure Portalon vagy az Azure CLI használatával is létrehozhat. A fürt létrehozását Resource Manager-sablonok használatával automatizálhatja. Ezekkel a sablonokkal olyan funkciókat határozhat meg, mint a speciális hálózatkezelés, az Azure Active Directoryval (AD) való integráció és a figyelés. Ez az információ a fürt Ön nevében végzett üzembe helyezésének automatizálására lesz felhasználva.

Az AKS által a nyílt forráskódú Kubernetes előnyeihez a saját egyéni Kubernetes-fürt futtatásával járó összetettség és üzemeltetési többletmunka nélkül juthat hozzá.