A DAX használata a Power BI Desktopban

Haladó
App Maker
Data Analyst
Power BI

Ez a képzési terv bemutatja az Adatelemzési kifejezéseket (DAX), és alapvető készségeket biztosít a szemantikai modellek számításokhoz való fejlesztéséhez.

Először a Power BI Desktop modellstruktúrájáról lesz szó, és hogy azt hogyan lehet továbbfejleszteni a DAX-számításokkal. Ezután leírja, hogyan írhat DAX-képleteket és a modellszámítások különböző típusait, beleértve a számított táblákat, a számított oszlopokat és a mértékeket. Bevezetés szinten szó lesz a kiértékelési környezetekről is, a későbbi leckékben pedig megtanulhatja, hogyan lehet olyan DAX-képleteket írni, amelyekkel módosítható a szűrési környezet. Végül megtanulhat DAX-kifejezéseket írni időintelligencia-függvények és iterátorfüggvények használatával.

Előfeltételek

None

A képzési terv moduljai

Ebben a modulban a Power BI Desktop-modellstruktúrával, a csillagséma-kialakítás alapjaival, az analitikai lekérdezésekkel és a jelentésvizualizációk konfigurálásával ismerkedhet meg. A modul biztos alapokat nyújt az modelltervek optimalizálásának és a modellszámítások hozzáadásának elsajátításához.

Ebben a modulban megtanulhat DAX-képleteket írni számított táblák, számított oszlopok és mértékek létrehozásához, amelyek különböző típusú modellszámítások. Emellett elsajátíthatja a függvényeket használó kifejezésekből, operátorokból, modellobjektumokra mutató hivatkozásokból, konstansokból és változókból felépülő DAX-képletek írását és formázását.

A modul végére képes lesz számított táblákat és számított oszlopokat hozzáadni a szemantikai modellhez. Megismeri a számított oszlopok képletének kiértékeléséhez használt sorkörnyezet fogalmát. Mivel Power Query használatával is hozzáadhat oszlopokat egy táblához, azt is megtudhatja, hogy mikor érdemes számított oszlopokat létrehozni Power Query egyéni oszlopok helyett.

Ebben a modulban az implicit és explicit mértékek használatát sajátíthatja el. Először olyan egyszerű mértékeket fog létrehozni, amelyek egyetlen oszlopot vagy táblázatot összegeznek. Ezután összetettebb mértékeket fog létrehozni a modell más mértékei alapján. Megismeri továbbá a számított oszlopok és a mértékek hasonlóságait és eltéréseit.

A modul végére megismerkedhet az iterátorfüggvények családjával, és megtudhatja, hogyan használhatja őket a DAX-számításokban. A számítások között szerepelnek majd az egyéni összesítések, a rangsorolás és az összefűzés.

A modul végére képes lesz leírni és használni a szűrőkörnyezetet, amely a mértékképletek kiértékelésére szolgál.

A modul végére megismerheti az időintelligencia jelentését, és megtudhatja, hogyan adhat hozzá időintelligencia DAX-számításokat a modellhez.