D3DX_FLOAT3_to_B8G8R8X8_UNORM_SRGB fungsi

Mengemas XMFLOAT3 yang diberikan kembali ke DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB.

Sintaks

UINT D3DX_FLOAT3_to_B8G8R8X8_UNORM_SRGB(
   hlsl_precise XMFLOAT3 unpackedInput
);

Parameter

unpackedInput

Data shader yang akan dikemas.

Mengembalikan nilai

Data shader yang dikemas.

Persyaratan

Persyaratan Nilai
Header
D3DX_DXGIFormatConvert.inl

Lihat juga

Fungsi

Membuka kemasan dan mengemas DXGI_FORMAT untuk Pengeditan Gambar In-Place