Share via


AppBarTemplateSettings.HiddenRootMargin Properti

Definisi

Mendapatkan margin akar AppBar dalam status tersembunyi.

public:
 property Thickness HiddenRootMargin { Thickness get(); };
Thickness HiddenRootMargin();
public Thickness HiddenRootMargin { get; }
var thickness = appBarTemplateSettings.hiddenRootMargin;
Public ReadOnly Property HiddenRootMargin As Thickness

Nilai Properti

Margin akar AppBar dalam status tersembunyi.

Berlaku untuk