CommandBarFlyoutCommandBarTemplateSettings.ExpandUpOverflowVerticalPosition Properti

Definisi

Mendapatkan posisi vertikal luapan ketika diperluas ke atas.

Dokumentasi ini berlaku untuk WinUI 2 untuk UWP (untuk WinUI di SDK Aplikasi Windows, lihat namespace SDK Aplikasi Windows).

public:
 property double ExpandUpOverflowVerticalPosition { double get(); };
double ExpandUpOverflowVerticalPosition();
public double ExpandUpOverflowVerticalPosition { get; }
Public ReadOnly Property ExpandUpOverflowVerticalPosition As Double

Nilai Properti

Double

Posisi vertikal luapan ketika diperluas ke atas.

Berlaku untuk