WebView2.CanGoForwardProperty Properti

Definisi

Mengidentifikasi properti dependensi CanGoForward .

Dokumentasi ini berlaku untuk WinUI 2 untuk UWP (untuk WinUI di SDK Aplikasi Windows, lihat namespace SDK Aplikasi Windows).

public:
 static property DependencyProperty ^ CanGoForwardProperty { DependencyProperty ^ get(); };
static DependencyProperty CanGoForwardProperty();
public static DependencyProperty CanGoForwardProperty { get; }
Public Shared ReadOnly Property CanGoForwardProperty As DependencyProperty

Nilai Properti

DependencyProperty

Pengidentifikasi untuk properti dependensi CanGoForward .

Berlaku untuk