IBinaryInteger<TSelf>.GetByteCount メソッド

定義

の一部として書き込まれるバイト数を TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)取得します。

public:
 int GetByteCount();
public int GetByteCount ();
abstract member GetByteCount : unit -> int
Public Function GetByteCount () As Integer

戻り値

Int32

の一部 TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)として書き込まれるバイト数。

適用対象