Нақты уақыттағы жұмыс ағынының кезеңдері мен қадамдарын теңшеу

Жұмыс ағындарын жасаған кезде, кезеңдер мен қадамдар ретін қамтитын мүмкіндік ұсынылады.

КЕЗЕҢДЕР
Кезеңдер нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасын оқуға оңай етеді және нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасын түсіндіреді. Дегенмен, кезеңдер логикаға немесе іскери ережелердің күйіне әсер етпейді. Егер үрдіс кезеңдерді қамтыса, үрдістің әр қадамы кезеңді қамтуы тиіс.

Қадамдар
Қадамдар - жұмыс үрдісі ішіндегі іскери логиканың бірліктері. Сатылар шарттар, әрекеттер, басқа қадамдар немесе сол элементтердің тіркесімін қамтуы мүмкін.

Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процестері орындай алатын әрекеттер

Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процестері төмендегі кестеде тізімі берілген әрекеттерді орындай алады.

Әрекет Сипаттамасы
Жол жасау Кесте үшін жаңа жол жасайды және таңдалған мәндерді атрибуттарға тағайындайды.
Жолды жаңарту Нақты уақыттағы жұмыс ағыны жұмыс істеп тұрған жолды, N:1 қатынасындағы жолға байланыстырылған кез келген жолдарды немесе алдыңғы қадамдарда жасалған жолдарды жаңартуға болады.
Жолды тағайындау Нақты уақыттағы жұмыс ағыны жұмыс істеп тұрған жолды, N:1 қатынасындағы жолға байланыстырылған кез келген жолдарды немесе алдыңғы қадамдарда жасалған жолдарды тағайындауға болады.
Хабар жіберу Электрондық пошта жібереді. Жаңа электрондық пошта хабарын жасауды немесе нақты уақыттағы жұмыс ағыны іске қосылған жолдың кесте немесе кестемен N:1 қатынасы бар кестелер немесе алдыңғы қадамдармен жасалған жолдарға арналған кесте үшін конфигурацияланған электрондық пошта үлгісін пайдалануды таңдай аласыз.
Қосалқы жұмыс процесін бастау Еншілес жұмыс ағыны ретінде конфигурацияланған нақты уақыттағы жұмыс ағынының процесін бастайды.
Күйді өзгерту Процесс іске қосылған, сол жолға N:1 қатынасы арқылы байланысқан кез келге жолдардың немесе алдыңғы қадамдарда жасалған кез келген жолдардың күйін өзгертеді.
Жұмыс процесін тоқтату Ағымдық іскери ережені тоқтатады. Күй ретінде Сәтті аяқталды немесе Бас тартылды опциясын таңдай аласыз және күй хабарын анықтай аласыз.

Нақты уақыттағы жұмыс ағындары оқиға үшін конфигурацияланған кезде, бас тартылған күйімен нақты уақыттағы жұмыс ағынын тоқтату оқиға әрекетін аяқтауға мүмкіндік бермейді. Қосымша ақпарат алу үшін Нақты уақыттағы жұмыс ағындарын пайдалану бөліміне өтіңіз.
Өзгертпелі қадам Әзірлеушілер әрекеттерді анықтайтын реттелетін нақты уақыттағы жұмыс ағынының қадамдарын жасай алады. Әдепкі бойынша реттелмелі қадамдар қолжетімді емес.

Жол мәндерін орнату

Жол жасаған кезде, жол мәндерін орнатуға болады. Жолды жаңартқан кезде, мәндерді орнатуға, қосуға, арттыруға, азайтуға, көбейтуге және өшіруге болады.

Сипаттарды орнату пәрменін таңдағанда, кестеге арналған әдепкі пішінді көрсететін диалогтік терезе ашылады.

Диалогтік терезенің төменгі жағынан пішінде көрсетілмеген қосымша бағандар тізімін көруге болады.

Кез келген баған үшін тұрақты мән орната аласыз және ол жұмыс ағыны арқылы орнатылатын болады.

Диалогтік терезенің оң жағындағы Пішін көмекшісі опциясы ағымдағы жолдың мәтінмәнінен динамикалық мәндерді орнатуға немесе қосуға мүмкіндік береді. Бұл мәндер кесте үшін N:1 (көбінен бірге) қатынастары арқылы кіруге болатын сәйкес жолдардағы мәндерді қамтиды.

Пішін көмекшісі бөлімінде қолжетімді болатын опциялар пішінде таңдалған бағандарға байланысты болады. Динамикалық мәнді орнатқан кезде, динамикалық деректерді енгізу қажет орында "бөлік" түрінде көрсетілген сары түсті толтырғышты көресіз. Мәнді жою керек болса, қажетті бөлікті таңдап, оны жойыңыз. Мәтін бағандары үшін тұрақты және динамикалық деректер тіркесімін пайдалана аласыз.

Динамикалық мәндер арқылы бағанның немесе онымен байланысты кестенің орнату қажет мәнді қамтитынын-қамтымайтынын нақты білу мүмкін емес. Жасыл түсті көрсеткілерді пайдаланып, мәндерді орнату және оларды белгілі ретпен орналастыру үшін бағандар санын орнатуға болады. Егер бірінші бағанда деректер жоқ болса, екінші бағанды және т.с.с. тексеріп көріңіз. Бағандардың ешқайсысында деректер болмаған жағдайда қолданылатын әдепкі мәнді орната аласыз.

Нақты уақыттағы жұмыс ағынының әрекеттеріне арналған параметр шаттары

Қолдануға болатын әрекеттер әдетте шарттар орындалуына байланысты болады. Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процестері шарттарды орнату және қажетті нәтиже алу үшін тармақталған логика жасаудың бірнеше жолдарын ұсынады. Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процесі іске қосылған жолдың, жолға N:1 қатынасы арқылы байланысқан жолдардың немесе процесс ішіндегі мәндерді тексеруге болады.

Шарт түрі Сипаттамасы
Шартты тексеру "if <condition> then" логикалық мәлімдемесі.

Нақты уақыттағы жұмыс ағыны іске қосылған, N:1 қатынасы арқылы жолдармен байланысқан немесе алдыңғы қадамдарда жасалған кез келген жолдар үшін ағымдағы мәндерді тексере аласыз. Осы мәндер негізінде шарттар орындалғанда қосымша қадамдарды анықтауға болады.

"if <condition> then" мәлімдемесінде келесі операторларды пайдалануға болады: Тең, Тең емес, Деректерді қамтиды, Деректерді қамтымайды, Төмен және Төмен емес.

Ескертпе: Төмен және Төмен емес иерархиялық операторлар болып табылады. Оларды анықталған иерархиялық қатынасқа ие кестелерде ғана пайдалануға болады. Егер анықталған иерархиялық қатынассыз кестелерде осы операторлар пайдаланылатын болса, келесі қате туралы хабарды көресіз: "Анықталған иерархиялық қатынасы жоқ кестеде иерархиялық операторды пайдаланудасыз. Кестені иерархиялық етіп жасаңыз (қатынасты иерархиялық ретінде белгілеу арқылы) немесе басқа операторды пайдаланыңыз.”

Иерархиялық қатынастар туралы қосымша ақпарат алу үшін Қатысты деректерді иерархиялық түрде анықтау және сұрау бөліміне өтіңіз. Кестеден кейінгі скриншот - Төменгі және Төменгі емес иерархиялық операторлары пайдаланылатын нақты уақыттағы жұмыс ағыны процесінің анықтамасының мысалы.
Шартты тармақ «Else-if-then» логикалық мәлімдемесі, өңдегіште «Otherwise, if <condition> then:» мәтіні пайдаланылады

Бұрын анықталған тексеру шартын таңдаңыз және тексеру шартын қате орындалғаны туралы хабар берілгенде қосымша қадамдарды анықтау үшін шартты тармақ қоса аласыз.
Әдепкі әрекет Логикалық "else" мәлімдемесі. Өңдегіш “Керісінше жағдайда:” мәтінін пайдаланады

Тексеру шартын, шартты тармақты, күту шартын немесе бұрын анықталған параллель күту тармағын таңдаңыз және әдепкі әрекетті шарт немесе тармақ элементтерінде анықталған шарттарға сәйкес келмейтін барлық істерде қадамдарды анықтау үшін пайдалануға болады.
Күту шарты Нақты уақыттағы жұмыс процестері күту шарттарын пайдалана алмайды. Дегенмен, күту шарттарын фондық жұмыс процестерімен пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: Фондық жұмыс процесі әрекеттеріне арналған шарттарды орнату
Параллельді күту тармағы Бастапқы талап орындалған кезде ғана орындалатын қосымша қадамдардың сәйкес жиынтығы бар нақты уақыттағы жұмыс ағынына арналған күту шартының баламасын анықтайды. Нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасында уақыт шектеулерін жасау үшін параллель күту тармақтарын пайдалануға болады. Олар күту шартындағы анықталған шарттар орындалғанға дейін нақты уақыттағы жұмыс ағынын белгісіз күтуден сақтауға көмектеседі.
Өзгертпелі қадам Әзірлеушілер шарттарды анықтайтын реттелетін нақты уақыттағы жұмыс ағынының қадамдарын жасай алады. Әдепкі бойынша қолжетімді теңшелетін әрекеттер жоқ.

Келесі скриншот Төменгі және Төмен емес иерархиялық операторларымен жұмыс ағыны процесінің анықтамасының мысалынан тұрады. Біздің мысалда екі тіркелгілер топтарына екі түрлі шегерімдерді қолданамыз. Қадам қосу ішінде Шартты тексеру опциясын if-then шартын көрсету үшін таңдадық, бұл шарт Төмен немесе Төмен емесе операторларынан тұрады. Бірінші if-then шарты Төменгі Alpine Ski House тіркелгісі болып табылатын барлық тіркелгілерге қолданылады. Бұл тіркелгілер сатып алынған тауар және қызметтер бойынша 10% шегерім алады. Екінші if-then шарты Төмен емес Alpine Ski House тіркелгісі болып табылатын барлық тіркелгілерге қолданылады және 5% шегерімді алады. Одан кейін шарт негізінде орындалатын әрекетті анықтау үшін Жолды жаңарту опциясы таңдалды.

Астында/ Төмен емес операторларымен жұмыс процесі процесі.

Күй өзгерткеннен бұрын не кейін нақты уақыт жұмыс үрдістерін іске қосу

Нақты уақыт жұмыс үрдістері үшін Автоматты процестер параметрлері параметрін теңшеу кезінде, күй өзгертулеріне арнлаған Бастау параметрі үшін Кейін немесе Бұрын опцияларының бірін таңдай аласыз. Әдепкі бойынша, Кейін опциясы таңдаулы болады.

Бұрын опциясын таңдаған кезде күйді өзгертетін деректер сақталмай тұрып, нақты уақыттағы жұмыс ағынындағы логиканың қолданылуын қалайтыныңызды білдіресіз. Бұл әрекет орындалғаннан кейін өзге рет тағайындалмас бұрын мәндерді тексеруге және қосымша реттің орындалуының алдын алуға мүмкіндік береді. Мысалы, сізде әрекеттерді басқа жүйеде іске қосуы мүмкін қосылатын модульде немесе реттелетін нақты уақыттағы жұмыс ағынының әрекетінде қосымша логика болуы мүмкін. Қосымша өңдеуді тоқтату арқылы қосымша жүйелердің іске қосылуының алдын алуға болады. Бұл оқиғадан бұрын нақты уақыттағы жұмыс ағындарын қолдану деректерді сақтай алатын өзге нақты уақыттағы жұмыс ағыны немесе қосылатын модуль әрекеттерін әрекеттен бас тартылғанда «шегіндіру» қажет болмайды дегенді білдіреді.

Әрекет Қашан бастау Түсіндірме
Жол жасалды Кейін Тек Кейін қолжетімді болған кезде. Ішкі MainOperation аяқталмайынша жолда бірегей идентификатор болмайды, сондықтан ол жол жасалмай орын алмайды.
Жол күйі өзгерістері Дейін
Кейін
Нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасын күй өзгергеннен кейін немесе оған дейін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жаңарту әрекетіне сәйкес келеді. Бұрын әрекет алдындағы кезеңге сәйкес келеді. Кейін әрекеттен кейінгі кезеңге сәйкес келеді.
Жол тағайындалған Дейін
Кейін
Нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасын күй өзгергеннен кейін немесе оған дейін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жаңарту әрекетіне сәйкес келеді. Бұрын әрекет алдындағы кезеңге сәйкес келеді. Кейін әрекеттен кейінгі кезеңге сәйкес келеді.
Жол бағандары өзгереді Дейін
Кейін
Нақты уақыттағы жұмыс ағынының логикасын күй өзгергеннен кейін немесе оған дейін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жаңарту әрекетіне сәйкес келеді. Бұрын әрекет алдындағы кезеңге сәйкес келеді. Кейін әрекеттен кейінгі кезеңге сәйкес келеді.
Жол жойылды Дейін Тек Бұрын қолжетімді болған кезде. Жолды жою PreOperation кезеңіне сәйкес келеді. MainOperation орын алғаннан кейін, жол жойылады және одан әрі күй өзгеруі мүмкін емес.

Әрекет алдындағы, негізгі әрекет және әрекеттен кейінгі кезеңдер туралы қосымша ақпаратты Оқиға орындалу үдерістер тізбегі бөлімінен қараңыз.

Нақты уақыттағы жұмыс үрдістерін пайдалану

Нақты уақыттағы жұмыс ағындарын конфигурациялауға болады, бірақ оларды пайдалану кезінде абай болған жөн. Фондық жұмыс ағындарын пайдалану ұсынылады, өйткені олар ресурстар қолжетімді болған кезде жүйеге оларды қолдануға мүмкіндік береді. Бұл сервердегі жұмысты барынша оңтайландырып, жүйені пайдалану кезінде ең жақсы өнімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Фондық жұмыс үрдістері тікелей іске қосылмағанда анықталатын әрекеттер кедергілер болып есептеледі. Олардың қай кезде орын алатын шамалап болжай аласыз, әдетте бірнеше минутқа созылады. Бизнес процестерінің автоматтандыруын одан әрі жетілдіру үшін мұның маңызы зор, өйткені көптеген адамдар үрдістің іске қосылып тұрғанын-тұрмағанын біле бермейді.

Іскери үрдістер нәтижелерді бірден көруді қажет еткенде немесе әрекетті тоқтату мүмкіндігіне ие болғыңыз келсе, нақты уақыттағы жұмыс үрдістерін пайдаланыңыз. Мысалы, жолды алғаш рет сақтағанда, ол үшін белгілі бір әдепкі мәндерді орнату немесе жолдардың жойылмағанына көз жеткізу қажет болуы мүмкін.

Нақты уақыттағы жұмыс үрдістерін фондық жұмыс үрдістеріне түрлендіру

Құралдар тақтасындағы Фондық жұмыс үрдісіне түрлендіру пәрменін таңдау арқылы нақты уақыттағы жұмыс үрдістерін фондық жұмыс үрдістеріне түрлендіре аласыз.

Фондық жұмыс үрдісін құралдар тақтасындағы Нақты уақыттағы жұмыс үрдісіне түрлендіру пәрменін таңдау арқылы нақты уақыттағы жұмыс үрдісіне түрлендіре аласыз. Егер фондық жұмыс ағыны күту шартын пайдаланатын болса, ол жарамсыз болады және оны күту шарты жойылғанға дейін белсендіре алмайсыз.

Күй өзгерткеннен бұрын не кейін нақты уақыт жұмыс үрдістерін іске қосу

Нақты уақыт жұмыс үрдістері үшін Автоматты процестер параметрлері параметрін теңшеу кезінде, күй өзгертулеріне арнлаған Бастау параметрі үшін Кейін немесе Бұрын опцияларының бірін таңдай аласыз. Әдепкі бойынша, Кейін опциясы таңдаулы болады.

Бұрын опциясын таңдаған кезде, күйді өзгертетін деректер сақталмай тұрып, нақты уақыттағы жұмыс ағынындағы реттің қолданылуын қалайтыныңызды білдіресіз. Бұл әрекет орындалғаннан кейін өзге рет тағайындалмас бұрын, мәндерді тексеруге және қосымша реттің орындалуының алдын алуға мүмкіндік береді. Мысалы, қосылатын модульдегі қосымша рет немесе өзге жүйеде әрекеттерді іске қоса алатын реттелетін нақты уақыттағы жұмыс ағыны орын алуы мүмкін. Қосымша өңдеуді тоқтату арқылы қосымша жүйелердің іске қосылуының алдын алуға болады. Бұл оқиғадан бұрын нақты уақыттағы жұмыс ағындарын қолдану деректерді сақтай алатын өзге нақты уақыттағы жұмыс ағындары не қосылатын модуль әрекеттерін әрекеттен бас тартылғанда “шегіндіру” қажет болмайды дегенді білдіреді.

Нақты уақыт жұмыс үрдістерімен тоқтату жұмыс үрдісін қолдану

Нақты уақыттағы жұмыс ағынында Жұмыс ағынын тоқтату әрекетін қолданған кезде, сізде Сәтті аяқталды немесе Бас тартылды күйінде болуы мүмкін күй шартын көрсету опциясы болады. Күй параметрі үшін бас тартылған опциясы таңдалғанда, әрекет тоқтатылады. Әрекеттің тоқтатылғандығы туралы ақпаратты қамтитын қате хабарламасы Іскери жұмыс үрдісі қатесі деген тақырыппен пайдаланушыға жіберіледі.

Келесі қадамдар

Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процестерін бақылау және басқару
Нақты уақыттағы жұмыс ағынының процестеріне арналған үздік тәжірибелер

Ескерім

Сіз құжат тіліңіздің артықшылықтары туралы айта аласыз ба? Қысқа сауалнамаға қатысыңыз. (бұл сауалнама ағылшын тілінде екеніне назар аударыңыз)

Сауалнама шамамен жеті минут уақытыңызды алады. Жеке деректер жиналмайды (құпиялылық туралы мәлімдеме).