Dynamics 365 starptautiskā pieejamība

Mums ir liels prieks jums piešķirt lejupielādējamās infrastruktūras un pieejamības PDF lietošanas iespējas.

Šī dokumenta nolūks ir nodrošināt visaptverošu informāciju par preču pieejamību un klientu datu atrašanās vietām Dynamics 365 saimes lietojumprogrammām. Šajā dokumentā ir sniegta tālāk norādītā informācija:

  • Preču pieejamība
  • Datu atrašanās vieta
  • Valoda
  • Lokalizācija

Informācija periodiski tiek atjaunināta. Šajā dokumentā korporācija Microsoft nepiešķir ne tiešu, ne netiešu licenci.

Lūdzu, pārskatiet un ievērojiet pilnu atrunu, kas ir iekļauta visās šī dokumenta drukātajās un elektroniski izplatītajās versijās.

Skatiet arī

Microsoft Power Platform starptautiskā pieejamība
Dynamics 365 un Power Platform pieejamība