Radio vadīkla programmā Power Apps

Ievades vadīkla, kurā tiek rādītas vairākas opcijas, no kurām lietotāji vienlaikus var atlasīt tikai vienu.

Apraksts

Izmantojot vadīklu Radio, standarta HTML ievades vadīklu, vislabāk izmantot tikai dažas savstarpēji izslēdzošas opcijas.

Vadīklai var būt horizontālais vai vertikālais izkārtojums.

Galvenie rekvizīti

Noklusējums — vadīklas vērtība, pirms to maina lietotājs.

Vienumi — datu avots, kas tiek parādīts vadīklā, piemēram, galerijā, sarakstā vai diagrammā.

Izkārtojums — vai opcijas ir izkārtotas vertikāli vai horizontāli.

Vērtība — ievades vadīklas vērtība.

Atlasīts — datu ieraksts, kas atbilst atlasītajam elementam.

Visi rekvizīti

Līdzināt — teksta atrašanās vieta attiecībā pret tās vadīklas horizontālo centru.

BorderColor – vadīklas apmales krāsa.

BorderStyle — vai vadīklas apmale ir Necaurspīdīga, Svītrota, Punktota vai Nav.

BorderThickness — vadīklas apmales biezums.

Krāsa — vadīklā ietvertā teksta krāsa.

DisplayMode — vai vadīkla atļauj lietotāja ievadi (Rediģēt), parāda tikai datus (Skats) vai ir atspējots (Atspējots).

DisabledBorderColor – Vadīklas apmales krāsa, ja vadīklas DisplayMode rekvizīts ir iestatīts kā Atspējots.

DisabledColor – Vadīklas teksta krāsa, ja rekvizīts DisplayMode ir iestatīts kā Atspējots.

DisabledFill — Vadīklas fona krāsa, ja rekvizīts DisplayMode ir iestatīts kā Atspējots.

Aizpildījums — Vadīklas fona krāsa.

FocusedBorderColor — Vadīklas apmales krāsa, kad vadīkla ir fokusēta.

FocusedBorderThickness – Vadīklas apmales biezums, kad vadīkla ir fokusēta.

Fonts – Fontu saimes nosaukums, kurā tiek parādīts teksts.

FontWeight — Vadīklas teksta biezums: Trekns, Pustrekns, Parasts vai Gaišāks.

Augstums — attālums starp vadīklas augšu un šīs vadīklas apakšējo malu.

HoverColor — teksta krāsa vadīklā, kad lietotājs tur peles rādītāju uz tā.

HoverFill – fona krāsa vadīklā, kad lietotājs tur peles rādītāju uz tā.

Slīpināts – vai teksts vadīklā ir slīpināts.

LineHeight — attālums starp, piemēram, teksta rindiņām vai vienumiem sarakstā.

OnChange — darbības, kas jāveic, kad lietotājs maina vadīklas vērtību (piemēram, pielāgojot slīdni).

OnSelect — darbības, kas jāveic, kad lietotājs pieskaras vadīklai vai noklikšķina uz tās.

PaddingBottom — attālums starp vadīklas tekstu un šīs vadīklas apakšējo malu.

PaddingLeft – attālums starp vadīklas tekstu un šīs vadīklas kreiso malu.

PaddingRight – attālums starp vadīklas tekstu un šīs vadīklas labo malu.

PaddingTop — attālums starp vadīklas tekstu un šīs vadīklas augšējo malu.

PressedColor — vadīklas teksta krāsa, kad lietotājs pieskaras šai vadīklai vai noklikšķina uz tās.

PressedFill — vadīklas fona krāsa, kad lietotājs pieskaras šai vadīklai vai noklikšķina uz tās.

RadioBackgroundFill — riņķa fona krāsa radiopogas vadīklā.

RadioBorderColor — riņķa krāsa katrai opcijai radiopogas vadīklā.

RadioSelectionFill — krāsa, kas tiek parādīta atlasītās opcijas aplī radiopogas vadīklā.

RadioSize — riņķa diametrs radiopogas vadīklā.

Atiestatīt — vai vadīkla atjauno noklusējuma vērtību.

SelectedText (novecojis) — virknes vērtība, kas apzīmē atlasīto elementu.

Izmērs — tā teksta fonta izmērs, kas tiek parādīts vadīklā.

Pārsvītrojums — vai līnija tiek parādīta pār tekstu, kas tiek parādīts vadīklā.

TabIndex — tastatūras navigācijas secība saistībā ar citām vadīklām.

Rīka padoms — paskaidrojošs teksts, kas tiek parādīts, kad lietotājs norāda virs vadīklas.

Pasvītrojums — Vai līnija tiek parādīta zem teksta, kas tiek parādīts vadīklā.

Redzama — Vai vadīkla ir redzama vai paslēpta.

Platums — Attālums starp vadīklas kreiso un šīs vadīklas labo malu.

X – Attālums starp vadīklas kreiso malu un tās primārā konteinera kreiso malu (vai ekrānu, ja nav primārā konteinera).

Y — attālums starp vadīklas augšējo malu un tās primārā konteinera augšējo malu (vai ekrānu, ja nav primārā konteinera).

Distinct( DataSource, ColumnName )

Piemērs

 1. Pievienojiet vadīklu Radio ar nosaukumu Cenas un iestatiet tās rekvizītu Elementi ar šādu formulu:

  ["Standard", "Premium"]

  Vai nezināt, kā pievienot, nosaukt un konfigurēt vadīklu?

 2. Pievienojiet vadīklu Label, pārvietojiet to zem vadīklas Radio un iestatiet vadīklas Label rekvizītu Teksts ar šādu formulu:

  If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Vai vēlaties papildinformāciju par funkciju If vai citām funkcijām?

 3. Turot nospiestu taustiņu Alt, atlasiet kādu no opcijām vadīklā Radio.

  Vadīkla Label rāda jūsu izvēlei atbilstošu tekstu.

 4. (Neobligāti) Turot nospiestu taustiņu Alt, atlasiet citu opciju, lai apstiprinātu, ka tiek parādīts atbilstošais teksts.

Pieejamības vadlīnijas

Krāsu kontrasts

Papildus standarta krāsu kontrasta prasībām pārliecinieties, vai ir nodrošināts atbilstošs krāsu kontrasts starp:

 • RadioSelectionFill un RadioBackgroundFill
 • RadioBackgroundFill un Aizpildījums

Ekrāna lasītāja atbalsts

 • Pārliecinieties, vai visām opcijām ir vērtība.
 • Apsveriet iespēju pievienot vadīklu Label tieši pirms vadīklas Radio, lai to varētu izmantot kā virsrakstu.

Tastatūras atbalsts

 • Rekvizīta TabIndex vērtību iestatiet uz nulli vai lielāku vērtību, lai tastatūras lietotāji varētu pāriet uz to.
 • Iestatiet rekvizītus FocusedBorderColor un FocusedBorderThickness tā, lai fokusa indikatori būtu skaidri redzami.

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).