RUNDE

Runder av et tall til det angitte antallet sifre.

Syntaks

ROUND(<number>, <num_digits>) 

Parametere

Term Definisjon
Nummer Tallet du vil runde av.
Antall_sifre Antall sifre du vil runde av til. En negativ verdi runder sifre til venstre for desimaltegnet. en verdi på null runder av til nærmeste heltall.

Returverdi

Et desimaltall.

Merknader

 • Hvis num_digits er større enn 0 (null), avrundes tallet til det angitte antallet desimaler.

 • Hvis num_digits er 0, avrundes tallet til nærmeste heltall.

 • Hvis num_digits er mindre enn 0, avrundes tallet til venstre for desimaltegnet.

 • Relaterte funksjoner

  • Hvis du alltid vil runde av (bort fra null), bruker du AVRUND.OPP-funksjonen.
  • Hvis du alltid vil runde av ned (mot null), bruker du AVRUND.NED-funksjonen.
  • Hvis du vil runde av et tall til et bestemt multiplum (for eksempel for å runde av til nærmeste multiplum av 0,5), bruker du MROUND-funksjonen.
  • Bruk funksjonene AVKORT og HELTALL til å hente heltallsdelen av tallet.

Eksempel 1

Følgende formel runder 2,15 opp, til én desimalplass. Det forventede resultatet er 2,2.

= ROUND(2.15,1) 

Eksempel 2

Følgende formel runder av 21,5 til én desimalplass til venstre for desimaltegnet. Det forventede resultatet er 20.

= ROUND(21.5,-1) 

Se også

Matematiske funksjoner og trigonometrifunksjoner
RUNDE
AVRUND.NED
MROUND
INT
AVKORT