Telefonsenter

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

støtter telefonsentre som en kanal for detaljhandel. I et telefonsenter tar arbeidere imot ordrer fra kunder over telefon og oppretter salgsordrer.

Telefonsenterfunksjonaliteten omfatter funksjoner som er utviklet for å gjøre det enklere å ta imot telefonordrer og håndtere kundeservice under oppfyllelsen av ordren. Telefonsenterarbeidere kan registrere betalingsinformasjon direkte i salgsordren. Arbeidere kan også vise en detaljert oversikt over tillegg og betalinger før de sender ordren. Arbeidere har alternativer for styring av priser, og de har tilgang til forskjellige data om kunder, produkter og priser fra salgsordreskjemaet. Telefonsentre har også forbedret funksjonalitet for sporing av kundehistorikk og ordrestatus.

Du kan bruke begge modulene Telefonsenter og Handel til å utføre viktige oppgaver for oppsett og konfigurasjon for telefonsentre. Du kan også bruke Telefonsenter-modulen til å utføre kontinuerlig administrasjon av telefonsenterdata.

Detaljhandelsmodul

Hovedkonfigurasjonsoppgaver for telefonsentre utføres i Handel-modulen. Noen av disse oppgavene er som følger:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og bruker Handel, kan du se Retail for application users.

Telefonsentermodulen

Du kan bruke Telefonsenter-modulen til å konfigurere og vedlikeholde mange funksjoner som brukes i det daglige arbeidet i et kundesenter. Her kan du angi telefonsenterparametere og vedlikeholde data for telefonsenterordrer og telefonsenterkunder. Hvis vil ha en fullstendig liste over aktiviteter som kan utføres i Telefonsenter-modulen, kan du se tabellen på slutten av dette emnet.

Du kan også bruke denne modulen til å generere rapporter og utføre forespørsler om forretningsprosesser for telefonsenteret.

Nødvendig programvare

Før du kan gjøre full bruk av Telefonsenter-modulen, må du fullføre følgende oppgaver i Microsoft Dynamics AX:

  • Definere parametere.

  • Importere utgangsverdidata.

  • Opprette mva-koder og mva-grupper.

  • Definer nummerserier.

  • Definere valutaer.

  • Velg et språk.

Oversikt over telefonsenter

Tabellen nedenfor viser noen av oppgavene som kan utføres i Telefonsenter-modulen.

Viktige oppgaver

Emner

Konfigurer parametere og innledende innstillinger.

Konfigurere parametere og innledende innstillinger (telefonsenter)

Definer og bruk katalogkildekoder.

Definere katalogkildekoder

Angi en katalogkildekode

Opprette salgsordrer.

Opprette salgsordrer for et telefonsenter

Opprett kontinuitetsprogrammer og -ordrer.

Definere kontinuitetsprogrammer

Vis prisdetaljer.

Aktiver prisdetaljer på ordrer

Utfør overstyringer for priser, rabatter og tillegg.

Bruke overstyringer

Apply discount overrides

Apply miscellaneous charge overrides

Bruk betaling på en salgsordre.

Bruke betalinger i salgsordrer

Utfør prissamsvar.

Samsvare priser for produkter

Vis marginvarsler.

Definer marginvarsler

Definer og bruk kuponger.

Definer kuponger for kundeordrer i telefonsenteret

Selg gavekort og overfør midler til gavekort.

Salg av gavekort eller overføring av midler til disse

Behandle kredittkortautorisering.

Håndtere problemer med betalingen

Behandle ordrer som er sperret på grunn av betalingsproblemer, og behandle betalinger som ikke er i balanse.

Håndtere problemer med betalingen

Godkjenne sjekk- og kredittkortrefunderinger.

Godkjenne sjekk- og kredittkortrefunderinger

Bruk avdragsfakturering, og behandle avdragsbetaling.

Arbeide med avdragsfakturering

Definer standardverdier for mva-grupper.

Definere automatiske mva-gruppetilordninger

Opprett direkteleveringsordrer

Opprette direkte leveringer

Ekspeder ordrer.

Ekspeder ordrer

Sett ordrer på vent.

Arbeide med salgsordresperrer

Spore ordrehendelser og ordrestatus.

Definere ordrehendelser

Viewing sales order status

Varsle kunder automatisk om forsinkede ordrer, og annuller ordrer etter at forsinkelsen har gått over en terskel.

Definere varslings og annullering for forsinkede ordrer

Vis mer vareinformasjon.

Legge til bilder og kundeserviceskript i vareinformasjon

Bruk skript til å veilede arbeidersamhandling med kunder.

Use directed selling

Bruk et kundeserviceskjema til å søke etter kunder og salgsordrer, og følge opp kundeproblemer.

Arbeide med kundeservicealternativer

Importer adresseendringsfiler, og slå sammen dupliserte kunder.

Arbeide med kundeservicealternativer

Analyser RFM, og spor kundestatistikk.

Setting up customer statistics

Behandle katalogforespørsler.

Process a catalog request

Slett gamle data for salgsordre, tilbud og returnerte ordrer.

Slette utdaterte salgsordrer for et telefonsenter

Opprett regler for håndtering av svindel.

Definere regler for svindelvarsler

Se også

Opprette og vedlikeholde telefonsenter

Arbeide med telefonsenter

Retail for application users