Anleggsmidler

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Obs!

Anleggsmidler er varer av verdi, for eksempel bygninger, kjøretøy, land og utstyr, som eies av en person eller et selskap. Du kan definere og skrive inn anskaffelsesinformasjon for anleggsmiddelposter, og deretter behandle anleggsmidlene ved å avskrive dem og angi en kapitaliseringsterskel for å bestemme avskrivning. Du kan beregne justeringer for anleggsmidler og også kvitte deg med dem.

Når du bruker økonomimodulen med anleggsmidler, kan du vise gjeldende verdi for alle anleggsmidler. Behandlingen av anleggsmidler må samsvare med både internasjonale regnskapsstandarder og regnskapslovgivningen i hvert land/område. Kravene kan inneholde regler for registrering av anskaffelses- og avhendingstransaksjoner, avskrivning, levetid, oppskrivinger og nedskrivinger av anleggsmidler. Anleggsmiddelfunksjonalitet inneholder mange av disse standardene og reglene.

Forretningsprosesser

Forretningsprosess for anleggsmidler

Et raskt blikk på anleggsmidler

Viktige oppgaver

Hovedskjemaer

Populære rapporter

Opprette et anleggsmiddel

Anleggsmidler (skjema)

Fixed asset acquisitions report (AssetAcquisition)

Overfør anleggsmidler

Anleggsmiddelgrupper (skjema)

Fixed asset transactions report (AssetTransactionListing)

Dele anleggsmidler

Avskrivningstablåer (skjema)

Fixed asset basis report (AssetBasis)

Behandle anleggsmidler som opprettes fra Kunder

Verdimodeller (skjema)

Fixed asset disposals report (AssetDisposal)

Integrering av anleggsmidler

Anleggsmidler kan integreres med følgende moduler og Microsoft-produkter:

Se også

Konfigurere og vedlikeholde anleggsmidler

Arbeide med anleggsmidler

Microsoft Dynamics AX-rapporter