Kundereskontro

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Obs!

Bruk kundereskontro til å spore alle kundefakturaer og innkommende betalinger. Du kan opprette kundefakturaer som er basert på salgsordrer eller følgesedler. Du kan også registrere fritekstfakturaer som ikke er knyttet til salgsordrer. Du kan motta betalinger ved hjelp av flere ulike betalingstyper. Disse omfatter veksler, kontanter, sjekker, kredittkort og elektroniske betalinger. Hvis organisasjonen har flere juridiske enheter, kan du bruke sentraliserte betalinger til å registrere betalinger i én juridisk enhet på vegne av de andre juridiske enhetene.

Bruk skjemaet Utlign åpne transaksjoner for å utligne fakturaer med betalinger eller kreditnotaer. Du kan også angi betalinger og utligne dem i skjemaet Angi kundebetalinger. Hvis du vil vise kundeinformasjon, bruker du listesiden Alle kunder og tilknyttede skjemaer. Du kan behandle forfalte saldoer, beregne rente og generere purringer ved hjelp av listesiden Purringer og relaterte skjemaer.

Forretningsprosesser

Business prosessdiagram for kundeoppsett

Et raskt blikk på kunder

Viktige oppgaver

Hovedskjemaer

Populære rapporter

Hovedoppgaver: Fritekstfakturaer

Kundeparametere (skjema)

Fritekst Faktura-rapporten (FreeTextInvoice)

Hovedoppgaver: Kundefakturaer

Customers (form)

Rapporten Kunde-faktura (SalesInvoice)

Hovedoppgaver: Purringer

Fritekstfaktura (skjema)

Rapporten Kunde faktura transaksjoner (CustInvoice)

Beregne rente og opprette rentenotaer

Journalbilag - betalingsjournalen for kunder (skjema)

Rapport om kontoutdrag for kunde (CustAccountStatementExt)

Opprett purringer

Samlinger (skjema)

Kunde-aldersfordelt saldoliste (CustAgingReport)

Integrering av kunder

Kunder kan integreres med følgende moduler og -produkter:

Se også

Konfigurere og vedlikeholde kunde

Arbeide med kunde

Microsoft Dynamics AX-rapporter