Microsoft Fabric-notatblokkressurs i VS Code

Microsoft Fabric-notatblokk støtter nå en ny funksjon som «Notatblokkressurser». Med denne funksjonen kan brukeren lagre kodemoduler i PY-format og annen datafil, for eksempel .csv eller bildefil i denne ressursmappen. Du kan få tilgang til alle disse ressursfilene fra notatblokken som lokalt filsystem. Dette dokumentet viser deg hvordan du bruker denne funksjonen i VS Code.

Viktig

Microsoft Fabric er i forhåndsversjon.

Åpne notatblokkressurs

Når notatblokkinnholdet er lastet ned til lokalt, kan brukeren klikke Åpne notatblokkmappe-knappen for å åpne notatblokkmappen med VS Code Explorer. Notatblokkmappen inneholder notatblokkfilen og ressursmappen. Ressursmappen inneholder alle ressursfilene som lastes opp til notatblokkressursen.

Skjermbilde av åpne notatblokkmappe i VS Code.

Når notatblokkmappen er åpnet, kan brukeren begynne å redigere notatblokkfilen og ressursfilene. Ressursfilene bør lagres under den forhåndsdefinerte, innebygde mappen. Hvis brukeren må opprette en ny fil eller undermappe, bør alle opprettes under den innebygde mappen. Andre filer eller mapper som er opprettet utenfor den innebygde mappen, lastes ikke opp til notatblokkressursen.

Skjermbilde av ressursmappen for notatblokken i VS Code.

Fra skjermbildet ovenfor er det opprettet en lokalLib-mappe under den innebygde mappen. Denne mappen inneholder en util.py fil. Denne filen kan importeres i notatblokkfilen som en lokal modul, som vist i følgende eksempelkode. Når de er importert, kan funksjonene som er definert i util.py-filen , kalles i notatblokkfilen.


import builtin.localLib.util as util  
util.func1()

Last opp notatblokkressurs

Når notatblokkfilen og ressursfilene er redigert, kan brukeren klikke knappen Publiser ressursmappe for å laste opp notatblokkressursen til det eksterne arbeidsområdet. Opplastingsprosessen laster opp alle filer og undermapper under den innebygde mappen til notatblokkressursen. Opplastingsprosessen overskriver versjonen av ressursfilene i det eksterne arbeidsområdet, inkludert sletting av ressursfilene som slettes på den lokale siden.

Skjermbilde av opplasting av notatblokkressurs i VS Code.

Last ned notatblokkressurs

Brukeren kan klikke knappen Oppdater ressursmappe for å laste ned notatblokkressursen fra det eksterne arbeidsområdet. Nedlastingsprosessen laster ned alle filer og undermapper under den innebygde mappen til den lokale notatblokkmappen. Nedlastingsprosessen overskriver versjonen av ressursfilene på den lokale siden. Nedlastingsprosessen flytter filene som ikke lenger finnes i det eksterne arbeidsområdet, til en _backup undermappe under den opprinnelige overordnede mappen.

Skjermbilde av last ned notatblokkressurs i VS Code.

I skjermbildet nedenfor flyttes util.py-filen til _backup undermappen under localLib-mappen fordi den slettes i det eksterne arbeidsområdet.

Skjermbilde av eksempel på nedlasting av notatblokkressurs i VS Code.