Arbeidsområderoller i Lakehouse

Arbeidsområderoller definerer hva brukeren kan gjøre med Microsoft Fabric-elementer. Roller kan tilordnes til enkeltpersoner eller sikkerhetsgrupper fra arbeidsområdevisning. Se: Gi brukere tilgang til arbeidsområder.

Viktig

Microsoft Fabric er for øyeblikket i FORHÅNDSVERSJON. Denne informasjonen er knyttet til et forhåndsutgitt produkt som kan endres vesentlig før det utgis. Microsoft gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen som er oppgitt her.

Brukeren kan tilordnes til følgende roller:

  • Administrator
  • Medlem
  • Bidragsyter
  • Seer

I et lakehouse kan brukere med Admin-, medlems- og bidragsyterroller utføre alle CRUD-operasjoner på alle data. En bruker med Seer-rolle kan bare lese data som er lagret i tabeller ved hjelp av SQL-endepunkt.

Viktig

Når du får tilgang til data ved hjelp av SQL-endepunkt med Seer-rollen, må du kontrollere at SQL-tilgangspolicyen gis for å lese nødvendige tabeller.

Neste trinn