Retningslinjer for fast livssyklus

hit for å søke etter produktets livssyklus.

Fast livssykluspolicy gjelder for mange kommersielle og enkelte forbrukerprodukter som for tiden er tilgjengelige gjennom kjøp og/eller volumlisensiering for detaljhandel. Den tilbyr:

 • En definert tidslinje for livssyklusen til støtte og service ved tidspunktet for produktlanseringen.
 • Minimum fem år med Vanlig støtte.
 • En ekstra periode med Utvidet støtte for enkelte produkter.

Se Livssyklussøk for produkter for datoer for avslutning av støtte og informasjon.

For å være kvalifisert for støtte, kan kunder bli pålagt å ta i bruk den nyeste Service Pack eller oppdatering.

Microsoft går inn for å tilby produkter med forbedret sikkerhet. Selv om vi streber etter å fjerne sårbarheter under utvikling, er programvare-sårbarheter fortsatt et faktum i dag, og vi må være forberedt på å reagere når de blir oppdaget. Microsoft råder kunder til å installere de nyeste produktversjonene, sikkerhetsoppdateringene og oppdateringspakkene for å forbli så sikre som mulig. Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om sikkerhetsoppdateringer, kan du se veiledningen for sikkerhetsoppdatering. Eldre produkter oppfyller kanskje ikke dagens mer omfattende sikkerhetskrav. Microsoft kan kanskje ikke tilby sikkerhetsoppdateringer for eldre produkter.

Den faste livssykluspolicyen gjelder ikke for alle produkter. Hvis du vil se de spesifikke start- og sluttdatoene for kundestøtte og vedlikehold etter gjeldende produkt, kan du gå til produktsøket for livssyklusen.

Livssyklusfaser for produkter under den faste livssykluspolicyen

Type støtte Grunnleggende støtte Utvidet støtte Forbi sluttdato for kundestøtte
Be om å endre produktdesign og funksjoner Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Sikkerhetsoppdateringer Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig via utvidet sikkerhetsoppdateringsprogram
Ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Støtte for selvhjelp 1 Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Betalt støtte Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig 2

              1 Selvhjelpsstøtte på nettet er tilgjengelig gjennom hele produktets livssyklus og i minst 12 måneder etter at produktet når slutten på støtte. Microsoft onlines Knowledge Base-artikler, vanlige spørsmål, feilsøkingsverktøy og andre ressurser, leveres for å hjelpe kundene med å løse vanlige problemer.

2 Hvis du vil vite mer, kan du se Vanlige spørsmål om livssyklus - utvidede sikkerhetsoppdateringer. Utvidet sikkerhetsoppdaterings-program kreves.

Grunnleggende støtte

Grunnleggende støtte er den første fasen av produktets livssyklus. På støttet oppdateringspakke-nivå inkluderes grunnleggende støtte for produkter og tjenester *:

 • Hendelsesstøtte (gratis hendelsesstøtte, betalt hendelsesstøtte, støtte belastet på timebasis, støtte for garantikrav)
 • Støtte for sikkerhetsoppdatering
 • Muligheten til å be om ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer

Obs!

Hendelsesstøtte-fordeler som følger med lisens, lisensieringsprogrammer (for eksempel Software Assurance- eller Visual Studio-abonnementer) eller andre gratis støtteprogrammer, er bare tilgjengelige i den vanlige støttefasen.

Registrering i et vedlikeholdsprogram kan være nødvendig for å motta disse fordelene for visse produkter.

Utvidet støtte

Den utvidede støttefasen følger vanlig støtte. På støttet oppdateringspakkenivå inkluderer utvidet støtte:

 • Betalt støtte 3

 • Sikkerhetsoppdateringer uten ekstra kostnad

Obs!

 • Microsoft tar ikke imot forespørsler om garantistøtte, designendringer eller nye funksjoner i fasen med utvidet støtte.

 • Utvidet støtte er ikke tilgjengelig for forbruker-, forbrukermaskinvare- eller multimedieprodukter.

 • Påmelding i et betalt støtteprogram kan være nødvendig for å motta disse fordelene for visse produkter.

3 Begrenset støtte uten ekstra kostnad kan være tilgjengelig (varierer etter produkt).

Oppdateringspakker

Som en del av innsatsen for å forbedre Microsoft-programvare hele tiden, utvikles og utgis oppdateringer og feilrettinger for kjente problemer. Mange av disse feilrettingene kombineres regelmessig i én pakke (kalt en oppdateringspakke) som gjøres tilgjengelig for installasjon. Fasen med grunnleggende støtte og fasen med utvidet støtte for programvare krever at produktets støttede oppdateringspakke installeres for at du fortsatt skal kunne få full støtte (inkludert sikkerhets- og sommertidsoppdateringer).

 • Når en ny oppdateringspakke utgis, gir Microsoft enten 12 eller 24 måneders kundestøtte for den forrige oppdateringspakken, avhengig av produktfamilien (for eksempel Windows, Office, servere eller utviklerverktøy).

 • Når kundestøtte for en oppdateringspakke avvikles, gir ikke lenger Microsoft nye sikkerhetsoppdateringer, sommertidsoppdateringer, eller andre ikke-sikkerhetsrelaterte oppdateringer for denne oppdateringspakken. Kommersielt rimelig kundestøtte vil fortsatt være tilgjengelig, som beskrevet nedenfor.

 • Når kundestøtte for et produkt avvikles, avvikles også kundestøtten for alle oppdateringspakkene for dette produktet. Produktets livssyklus erstatter retningslinjene for oppdateringspakken.

 • Kundestøtteperioder for oppdateringspakker er konsekvente innenfor produktfamilien.

 • Microsoft publiserer bestemte kundestøtteperioder for en tidligere oppdateringspakke når den nye oppdateringspakken utgis.

Kunder oppfordres på det sterkeste til å bruke en oppdateringspakke som støttes, for å sikre at de har den nyeste og sikreste versjonen av produktet.

Når det gjelder kunder som bruker støttede produkter med oppdateringspakke-versjoner som ikke lenger har full støtte, tilbyr Microsoft kommersielt rimelig kundestøtte som følger:

Kommersielt rimelige kundestøttetilfeller gis via Microsofts kundeservice og kundestøtte, og via Microsofts administrerte kundestøttetilbud (for eksempel Premier-støtte). Hvis kundestøttetilfellet må eskaleres til utvikling for at ytterligere veiledning skal kunne gis, krever en oppdatering som ikke er sikkerhetsrelatert, eller krever en sikkerhetsoppdatering, blir kunder bedt om å oppgradere til en oppdateringspakke som støttes.

Kommersielt rimelig kundestøtte omfatter ikke mulighet til å engasjere Microsofts produktutviklings-ressurser. Tekniske løsninger kan være begrenset eller umulige.

En matrise med Microsoft produktfamilier og varigheten til kundestøtte for oppdateringspakker for hver produktfamilie er som følger:

Produktfamilie Varighet på støtte for oppdateringspakke
Windows-klient og -servere 24 måneder
Dynamics 24 måneder
Office 12-måneders
Servere 12-måneders
Utviklerverktøy 12-måneders
Forbrukerprogramvare, multimedia og spill 12-måneders

Fra og med SQL Server 2017 vil ingen oppdateringspakker bli utgitt. SQL Server følger den moderne servicemodellen som beskrevet i Kunngjøring av den moderne servicemodellen for SQL Server.

Microsoft anbefaler at du bruker den nyeste kumulative oppdateringen (eller en utgitt i det siste året) for den tilsvarende versjonen. Støtteteamet kan kreve at du bruker en bestemt kumulativ oppdatering som løser et bestemt problem når du feilsøker et problem.

Denne støttepolicyen lar kunder få eksisterende oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte, eller be om nye oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte, for de fullstendig støttede oppdateringspakkene i fasen med grunnleggende støtte.

Oppdateringspakker endres ikke automatisk slik at de inneholder oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte etter oppdateringspakkens første utgivelsesdato. En eldre oppdateringspakke kan endres slik at den inneholder oppdateringer som ikke er sikkerhetsrelaterte etter at oppdateringspakken er utgitt. Kontakt Microsoft, og be om endringen.

Sikkerhetsoppdateringer som utgis med bulletiner fra Microsoft Security Response Center, blir bare gjennomgått og bygd for oppdateringspakker som støttes. Oppdatering av sommertid og tidssone bygges bare for fullstendig støttede oppdateringspakker.

Det anbefales på det sterkeste at kunder evaluerer og installerer gjeldende oppdateringspakker i tide, for å sørge for at systemene er oppdatert med den nyeste sikkerhetsprogramvaren.

Denne reviderte policyen ble gjeldende 13. april 2010.

Endringslogg

Endringer februar 2020
LAGT TIL: Frittstående policy for Service Pack er fjernet og inkludert som en del av policyen for fast livssyklus.

Endringer oktober 2020
OPPDATERT: Koblingen for enhetlig støtte ble oppdatert.

Endringer april 2021
OPPDATERT: Introduksjon og definisjon for fast policy.

Endringer oktober 2021
OPPDATERT: Kobling til veiledning for sikkerhetsoppdatering.