Del via


Hvor er dataene?

Du kan hente og lagre data på tre forskjellige måter.

Nye data.

Nye data Hvis appen oppretter data som ikke allerede finnes noen steder, for eksempel i situasjoner der den eksisterende forretningsprosessen ble utført ved hjelp av papir, anbefaler vi deg å lagre dataene enten i Microsoft Dataverse eller i en egendefinert SharePoint-liste.

Vi diskuterer dette emnet i Datamodellering: Utforme datastrukturen.

Lese/skrive fra eksisterende system.

Lese/skrive fra et eksisterende system Dette er en type data der du må hente den nyeste informasjonen fra en eksisterende database eller et eksisterende system. I slike tilfeller må du be om data når du trenger det.

Lage en kopi av eksisterende data.

Lage en kopi av dataene I situasjoner der de opprinnelige dataene aldri bør endres eller overskrives, kan du kopiere dataene til et annet datalager, for eksempel Dataverse. Dette sikrer at dataene i det opprinnelige systemet ikke endres, men appen kan arbeide med det. Dette scenarioet er vanlig når du arbeider med data i regnskaps- og omsetningsrelaterte systemer.

Tilgang til eksisterede data

Apper som er opprettet med Power Apps, har to måter å bruke eksisterende data på. Den ene er ved å bruke en kobling som gjør at du kan koble direkte til en datakilde. Den andre er ved hjelp av en dataflyt, som kopierer et øyeblikksbilde av dataene.

  • Bruke en kobling: En kobling er en funksjon i Power Apps der du kan koble til diverse systemer og kilder—for eksempel SharePoint, SQL Server eller Office 365—og direkte hente data fra dem eller lagre data i dem. Mer informasjon: Oversikt over lerretsappkoblinger for Power Apps

  • Bruke en dataflyt: Dataflyt er en funksjon i Power Apps der du kan trekke ut, transformere og laste inn data fra et annet system til Dataverse eller Azure Data Lake Storage. I motsetning til en kobling henter den data i en planlagt bunke. I stedet for bare å hente dataene slik de er fra datakilden, kan du bruke Power Query Online til å manipulere, rense og transformere data før du lagrer dem i mållageret. Mer informasjon: Selvbetjent dataklargjøring med dataflyter

Hvilken metode du bør velge, avhenger av brukstilfellene og hvordan data må håndteres. Tabellen nedenfor viser noen elementer som kan brukes til sammenligning.

Element å sammenligne Koblinger Dataflyt
Ferskhet for dataene Sanntid Statisk eller øyeblikksbilde
Retning Toveis Én retning (fra opprinnelse til Dataverse)
Endre eksisterende data? Ja Nei
Brukssaker Produksjonsordre, timeliste, salgstilbud Kundemal, tidligere fakturaer, ansattliste

Vi tilbyr ytterligere teknisk informasjon i den neste artikkelen, Arbeide med virksomhetssystemer.

Eksempel: Data i reiseregning

Reiseregningsprosjektet omfatter hver av de tre typene datalagringsbehov:

  • Nye data: Fordi reiseregningene var på papir, trenger vi et nytt lagringssystem for dataene som opprettes av den ansatte som fyller ut reiseregningen. Vi må utforme en datamodell for dette.

  • Skrive til et eksisterende system: Når regnskapsteamet eksporterer dataene fra utgiftsrapportering til økonomisystemet, må de bruke en data kobling.

  • Kopierte data: Våre reiseregninger inneholder også noen data vi har slått opp fra Microsoft Entra ID, for eksempel ID for ansatt, leder og avdeling. Vi ønsker ikke å endre disse dataene i det opprinnelige systemet, men vi må beholde en kopi av dem. Vi ønsker å registrere den ansattes leder og avdeling på tidspunktet da vedkommende opprettet rapporten, ikke i fremtiden når vi ser på rapporten på nytt. (De kan ha endret avdelinger eller til og med forlatt selskapet.)

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).