Kom i gang med Power Apps

Startsiden Power Apps tilbyr ulike alternativer for å opprette dine egne apper, åpne apper du eller andre har opprettet, og utføre relaterte oppgaver. Disse oppgavene varierer fra helt enkle, som å identifisere lisensen eller lisensene som gir deg tilgang, til litt mer avanserte funksjoner som å opprette egendefinerte tilkoblinger til bestemte datakilder.

Navigering.

Forklaring:

 1. Venstre navigasjonspanel
 2. Søk
 3. Miljøinformasjon og -innstillinger
 4. Bygge apper
 5. Få hjelp fra en virtuell agent

1 – Venstre navigasjonspanel

Finn det du trenger, med den nye venstre navigasjonsruten. Hvis dette er første gang du logger på Power Apps-startsiden, vil venstre navigasjonsruten vise følgende menyelementer:

Power Apps venstre navigasjonsrute.

Forklaring:

 1. Hjem: Tar deg til Power Apps-startsiden.
 2. Opprett: Opprett apper som for eksempel lerretsapper modelldrevne apper,, chatrovoter og AI-modeller.
 3. Lær: I Læringssenteret kan du utforske dokumenter, opplæringsmateriale, få hjelp fra Power Apps-fellesskapet og andre ressurser som som hjelper deg med å opprette og bygge Power Apps.
 4. Apper: Hvis du allerede har opprettet en app eller noen andre har opprettet og delt den med deg, kan du spille den av eller redigere den. Du kan også filtrere listen over apper basert på ulike kriterier, for eksempel om du åpnet appen nylig.
 5. De mest brukte sidene, for eksempel Tabeller, Tilkoblinger, Flyter: Når du logger på den nye navigasjonen første gang, festes de tre mest brukte sidene i den venstre navigasjonsruten. Bruk alternativet Mer for å løsne noen av disse sidene og feste noe annet.
 6. Mer: Fest de mest brukte elementene til venstre navigasjon, for eksempel tabeller, flyter og mer.
 7. Power Platform: Utforsk andre Power Platform-produkter eller -tjenester.

Feste og løsne

Fest de mest brukte sidene i navigasjonsruten, slik at du raskt kan få tilgang til funksjoner du bruker ofte. Koblinger til andre sider er tilgjengelige via Mer-koblingen. Når du fester et element, vises det i den midterste delen over Mer.

Når du logger på den nye navigasjonsopplevelsen, festes de sist brukte sidene automatisk i den venstre navigasjonsruten. Du kan imidlertid feste og løsne sider og tilpasse dem slik du vil.

Dialogboks for pålogging for første gang..

For å feste eller løsne en side fra venstre navigajsonsruten velger du Mer, og deretter Fest-knappen. felt eller Løsne-knapp. løsne-knapp.

Feste eller løsne et element.

Du kan også løsne et element ved å velge flere knapper og deretter velge Løsne.

Løsne en side.

Oppdag alle

For å se alle Power Apps går du til venstre navigasjonsrute og velger Mer > Oppdag alle.

Oppdag alle dine Power Apps.

Når du velger Oppdag alle, ser du Oppdag-siden i navigasjonsruten til venstre. Hvis du holde de i festet, velger du Fest-knappen. fest-knapp.

Flytte opp eller ned

Når du har noen få sider festet i navigasjonsruten, kan du begynne å flytte dem opp eller ned.

For å flytte en side opp eller ned velger du mer-knappen ved siden av siden du vil flytte, og velger Flytt opp eller Flytt ned.

Flytt opp eller ned

Power Platform

I den venstre navigasjonsruten velger du Power Platform få å få tilgang til Power Platform-tjenester som administrasjonssenter for Power Platform, Power BI og Power Automate.

Få tilgang til Power Platform-tjenester.

2 – Søk

Bruk Søk til å finne apper, opprette apper eller finne hjelpedokumentasjon.

Begynn å skrive inn ett eller flere tegn i søkefeltet for å finne appen. Når du finner appen du vil ha, kan du velge ikonet på banneret for å spille av eller redigere appen.

3 – Miljøinformasjon og -innstillinger

Vis miljøinformasjon og -innstillinger.

Velg et miljø

For best resultat begynner du ved å sikre at hjemmesiden er angitt til riktig miljø. Mer informasjon: Velge et miljø.

Miljøbytter.

Varsler

Velg klokkeikonet for å se varslingene. Varsler lagres i systemstatusfeltet til du avviser dem eller de utløper.

Innstillinger

Velg tannhjulikonet for å utføre oppgaver som å koble til datakilder, identifisere Power Apps-lisensen eller -lisensene, og åpne siden der du kan utføre administrative oppgaver.

 • Administrasjonssenter: Åpner andre vinduer og går til administrasjonssenteret for Power Platform.

 • Plan(er): Se lisensene. Mer informasjon: Oversikt over lisensiering

 • Avanserte innstillinger: Administrer administratorinnstillingene. Mer informasjon: Behandle Microsoft Dataverse-innstillinger.

 • Øktdetaljer: Vis Power Apps-øktdetaljene, for eksempel økt-ID, leier-ID, miljø-ID og mer.

 • Utviklerressurser: Få tilgang til utviklerressurser.

 • Power Apps-innstillinger: Vise eller oppdatere språk- og tidsinnstillinger, varsler eller få tilgang til kataloger.

 • Temaer: Velg et tema for organisasjonen fra listen over temaer.

 • Passord: Endre passordet.

 • Kontaktinnstillinger: Oppdater kontaktinformasjonen.

  Innstillinger for Power Apps

Hjelp

I hodet velger du spørsmålstegnikonet for å finne mer informasjon om lerretsapper eller modelldrevne apper.

Liste over modelldrevne apper med en åpen ellipse-meny.

Du finner koblinger til dokumentasjonen, Power Apps-opplæring på Microsoft Learn, Power Apps-fellesskapet (hvor du kan dele informasjon med brukere i andre organisasjoner), og Power Apps-bloggen (hvor de nyeste funksjonene kunngjøres).

4 – Bygge apper

Begynn å bygge apper, som gir rikholdige forretningslogikk- og arbeidsflytfunksjoner til å forvandle manuelle forretningsprosesser til digitale, automatiserte prosesser.

I Power Apps kan du opprette og kjøre disse apptypene:

 • Lerretsapper støtter utforming av egendefinert brukergrensesnitt og tilkobling til data fra en rekke kilder.
 • Modelldrevne apper har et standard grensesnitt og kobler bare til data i Dataverse. Du kan imidlertid opprette andre elementer, som visninger, instrumentbord og ulike typer forretningslogikk, på en enklere måte.
 • Kort (forhåndsvisning) er mikroapper med virksomhetsdata og arbeidsflyter, og interaktive, lette grensesnittelementer som andre programmer kan bruke som innhold.

I tillegg kan du med Power Apps også opprette Power Pages-webområde. Mer informasjon: Hva er Power Pages.

Hvis du velger et miljø som har en Dataverse-database, kan du bygge lerrets- eller modelldrevne apper fra den samme Hjem-siden.

Start-siden kan du opprette apper, webområder, chatroboter og AI-modeller:

5 – Spør en virtuell agent

Få kontekstavhengig hjelp når du bygger appen din ved hjelp av den virtuelle Power Platform-agenten. Mer informasjon: Få hjelp til å bygge appen fra en virtuell agent