Del via


Opprette en tom lerretsapp fra bunnen av

I Power Apps oppretter du en tom lerretsapp som du deretter kan bruke til å tilpasse ytterligere med dataene fra andre datakilder, eller ved hjelp av samlinger.

Hvis du ikke er registrert for Power Apps, kan du registrere deg gratis før du begynner.

Se på denne korte videoen som viser deg hvordan du oppretter en tom lerretsapp.

Forutsetning

For å følge denne hurtigstarten må du være tilordnet sikkerhetsrollen Miljøoppretter.

Opprette en tom lerretsapp

  1. Logg deg på Power Apps, og bytt miljøer om nødvendig.

  2. i navigasjonsruten til venstre velger du Opprett > Tom app.

  3. Velg Opprett under Tom lerretsapp fra de tilgjengelige alternativene.

  4. Angi et appnavn.

  5. (Valgfritt) Velg et annet format for appen.

  6. Velg Opprett for å opprette de tomme lerretsappen.

Når appen er opprettet, åpnes den i Power Apps Studio, slik at du kan begynne å bygge appen.

Neste trinn

I denne hurtigstarten opprettet du en tom lerretsapp. Neste trinn er å konfigurere appfunksjonaliteten, og legge til de nødvendige tilkoblingene og datakildene, avhengig av forretningsscenarioet.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).