Del via


Angi forvaltede egenskaper for kolonner

Forvaltede egenskaper er bare aktuelt når du inkluderer kolonner i en administrert løsning og importerer løsningen til et annet miljø. Disse innstillingene lar løsningsutviklere få litt kontroll over tilpassingsnivået som brukere som installerer administrerte løsninger, kan ha når de tilpasser kolonnen.

Følg denne fremgangsmåten for å vise og angi forvaltede egenskaper for en kolonne:

  1. Logg på Power Apps, og velg Løsninger fra venstre navigasjon. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
  2. Åpne løsningen, og på kommandolinjen venger du Bytt til klassisk.
  3. Utvid Enheter utvid tabellen du vil ha, og velg deretter Felt.
  4. Velg kolonnen du vil ha.
  5. På kommandolinjen velger du Flere handlinger, og deretter velger du Forvaltede egenskaper.
  6. Velg alternativene for forvaltede egenskaper du ønsker, og velg deretter Angi.

Forvaltede egenskaper-alternativer

Alternativet Kan tilpasses kontrollerer alle de andre alternativene. Hvis dette alternativet er False, er ingen av de andre innstillingene aktuelle. Når det er True, kan du angi de andre tilpassingsalternativene.

Hvis kolonnen kan tilpasses, setter du følgende alternativer til True eller False.

  • Visningsnavn kan endres.

  • Kan endre kravnivå

  • Kan endre tilleggsegenskaper

Disse alternativene er selvforklarende. Hvis du angir alle de individuelle alternativene til False, kan du like godt også angi Kan tilpasses til False.

Neste trinn

Opprette og redigere kolonner

Løsningsoversikt

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).