Del via


Bruke Power BI

Skytjenesten Power BI fungerer sammen med Microsoft Dataverse-apper for å gi en selvbetjent analyseløsning. Power BI oppdaterer dataene i appene som vises, automatisk. Med Power BI Desktop eller Microsoft Excel, Power Query for redigering av rapporter, og Power BI for å dele instrumentbord og oppdatere data fra modelldrevne apper har brukerne en kraftig måte å jobbe med appdataene på. Se disse artiklene for mer informasjon:

Eksempel på bygge inn Power BI uten kontekstavhengig filtrering

Se også

Bruke Power BI med Dataverse-data
Koble Power BI fra Power Apps-lerretsapper

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).