Opprett en rapport fra en Excel-fil i Power BI-tjenesten

GJELDER FOR: Power BI Desktop Power Bi-tjeneste

Du har lest Rapporter i Power BI og vil nå opprette dine egne. Det finnes forskjellige måter å opprette en rapport på. I denne artikkelen begynner vi med å opprette en grunnleggende rapport i Power BI-tjenesten fra en Excel-fil. Når du forstår det grunnleggende ved å lage en rapport, kan du sjekke Neste trinn nederst for å se mer avanserte rapportemner.

Forutsetninger

Importer Excel-filen

Denne metoden for å opprette en rapport begynner med en fil og et tomt rapportlerret. Hvis du vil følge med, laster du ned Excel-eksempelfilen for detaljhandelanalyse og lagrer den på datamaskinen eller i OneDrive for jobb eller skole.

 1. Velg Mitt arbeidsområde i navigasjonsruten.

  Skjermbilde av valg av Mitt arbeidsområde.

 2. Velg Hent data nederst i navigasjonsruten.

  Hent data

 3. Velg Filer, og gå til plasseringen der du lagret eksempelet på detaljhandelanalyse.

  velg Filer

 4. Velg Importer for denne øvelsen.

  velg Importer

 5. Velg Åpne.

  Når Excel-filen er importert, er den oppført som et datasett i arbeidsområdelisten.

 6. Velg Flere alternativer (...) ved siden av datasettet, og velgOpprett rapport.

  Skjermbilde av valg av Opprett rapport.

 7. Redigeringsprogrammet for rapporter åpnes.

  Skjermbilde av redigeringsprogrammet for rapporter.

Tips

For å få mer plass, kan du velge menyikonet for å skjule navigasjonsruten.

Skjermbilde av Velg menyikonet for å skjule navigasjonsruten.

Legge til en radialmåler i rapporten

Nå som datasettet er importert, kan vi svare på noen spørsmål. Markedsføringssjefen vår vil vite hvor langt unna vi er å møte salgsmålene våre for i år. En Måler er et godt visualiseringsvalg for å vise denne typen informasjon.

 1. Velg Salg>Salg i år>Verdi i Felt-ruten.

  stolpediagram i redigeringsprogrammet for rapporter

 2. Konverter visualobjektet til en måler ved å velge målermalmålerikonet fra Visualiseringer-ruten .

  Målervisualisering i redigeringsprogrammet for rapporter

 3. Dra Salg>Salg i år>Mål til Målverdi-brønnen. Nå nærmer vi oss målet vårt.

  Målervisualobjekt med Mål som målverdi

 4. Nå er det lurt å lagre rapporten din.

  Fil-meny

Legge til et arealdiagram og en slicer i rapporten

Markedsføringssjefen vår har flere spørsmål vi må svare på. Vedkommende vil vite hvordan salgene er i år, i forhold til de i fjor. Og vedkommende ønsker å se resultatene etter distrikt.

 1. Først må vi lage litt plass på lerretet. Merk måleren, og flytt den til øverst i høyre hjørne. Deretter kan du ta ett av hjørnene og dra i det for å gjøre det mindre.

 2. Fjern avmerkingen på måleren. Velg Salg>Salg i år>Verdi i Felt-ruten. Deretter velger du Salg>Salg i fjor.

  redigeringsprogrammet for rapporter med måler og stolpediagram

 3. Konverter visualobjektet til et arealdiagram ved å velge maldiagramikonet for arealdiagram fra Visualiseringer-ruten .

 4. Velg Tid>Periode for å legge den til i Akse-brønnen.

  redigeringsprogrammet for rapporter med aktive arealdiagram

 5. Hvis du vil sortere visualiseringene etter tidsperiode, velger du ellipsen og Sorter etter periode.

 6. Nå legger vi til sliceren. Velg et tomt område på lerretet, og velg slicerslicerikonmalen . Nå har vi en tom slicer på lerretet vårt.

  rapportlerret

 7. Velg Distrikt>Distrikt i Felt-ruten. Flytt og endre størrelse på sliceren.

  Redigeringsprogram for rapporter, legg til distrikt

 8. Bruk sliceren til å se etter mønstre og innsikter etter distrikt.

  video som viser hvordan du bruker sliceren

Fortsett å utforske dataene og legge til visualiseringer. Når du finner innsikter du syns er interessante, kan du feste dem til instrumentbordet.

Neste trinn