Del via


Bruke tjenesteadministratorrollene til å administrere din leier

For hjelp med å administrere miljøer og innstillinger for Microsoft Power Platform kan du tilordne brukere slik at de kan administrere på leiernivå uten å tilordne kraftigere globale Microsoft 365-administratorrettigheter.

Det finnes to Power Platform-beslektede tjenesteadministratorroller som du kan tilordne for å gi administratoradministrasjon på høyt nivå.

Obs!

Disse (og andre) administratorroller gjelder bare for hva du kan gjøre i Power Platform-administrasjonssenteret. Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management administreres for eksempel ikke i administrasjonssenteret for Power Platform for øyeblikket.

Dynamics 365-administrator

Dynamics 365-administratorer kan gjøre følgende:

  • Logge på og administrere flere miljøer. Hvis et miljø bruker en sikkerhetsgruppe, må en serviceadministrator legges til i sikkerhetsgruppen for å kunne administrere miljøet. Ved å ikke tilordne til en eksisterende sikkerhetsgruppe låser i hovedsak disse administratorene ute fra administrasjonsledelse.
  • Utføre administratorfunksjoner i Microsoft Power Platform fordi de har systemadministrator-rollen.

Power Platform-administrator

Brukere med Power Platform-administratorrolle kan gjøre følgende:

  • Logge på og administrere flere miljøer. Power Platform-administratorer berøres ikke av medlemskap i sikkerhetsgrupper og kan administrere miljøer selv om de ikke er lagt til i sikkerhetsgruppen for et miljø.
  • Utføre administratorfunksjoner i Microsoft Power Platform fordi de har systemadministrator-rollen.

Begge tjenesteadministratorroller kan ikke utføre funksjonene som kun kan utføres av en global Microsoft 365-administrator, for eksempel administrere brukerkontoer, behandle abonnementer, få tilgang til innstillingene for Microsoft 365-apper som Microsoft Exchange eller Microsoft SharePoint.

Tilordne en tjenesteadministratorrolle til en bruker

Følg disse trinnene for å tilordne en tjenesteadministratorrolle.

Obs!

Når rollen som Dynamics 365-administrator, Power Platform-administrator eller global administrator er tilordnet til en bruker i Microsoft Entra ID, er brukeren ikke lenger automatisk til ordnet til rollen som systemadministrator i miljøer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til rollen som systemadministrator og fjerner slik tilgang, kan du se Administrer administratorroller med Microsoft Entra Privileged Identity Management.

Hvis du vil velge bort automatiske lisensbaserte brukerroller, kan du se Velge bort automatisk administrasjon av lisensbaserte brukerroller.

  1. Gå til Microsoft 365-administrasjonssenteret og logg på som global administrator.

  2. Gå til Brukere>Aktive brukere og velg en bruker.

  3. Under Konto>Roller velger du Behandle roller.

  4. Velg for å utvide Vis alle etter kategori.

  5. Under Samarbeid velger du enten Dynamics 365-administrator eller Power Platform-administrator.

  6. Velg Lagre endringer.

Obs!

Hvis du bruker Microsoft Entra Privileged Identity Management (PIM) tidsbasert rolleaktivering til å administrere serviceadministratorrollene, kan du se Administrer administratorroller med Microsoft Entra Privileged Identity Management.

Tjenesteadministrasjonsroller må tilordnes direkte til brukere siden det ikke er full støtte for arving fra sikkerhetsgrupper.

Matrise for tjenesteadministratortillatelse

Følgende matrise viser hvilken administrasjon som er mulig med de ulike tjenesteadministratorrollene sammenlignet med den globale Microsoft 365-administratorrollen.

Obs!

Rollene Global administrator, Power Platform-administrator og Dynamics 365-administrator må være direkte tilordnet for en bruker. Det er ikke støtte for rolletilknytning via sikkerhetsgrupper.

  Microsoft 365
Global administrator
Power Platform
admin
Dynamics 365
admin
Power BI
admin
POWER PLATFORM
Miljøer
Full tilgang1 Ja Ja Ja2 Nei
Opprette Ja Ja Ja2 Nei
Slett Ja Ja Ja2 Nei
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Ja Ja Ja2 Nei
Kopier Ja Ja Ja2 Nei
Mulighet til å ekskludere tilgang fra valgte miljøer (ved hjelp av sikkerhetsgrupper) Nei Nei Ja Ja
Analyse
Kapasitet Ja Ja Ja2 Nei
Kapasitetstilordning (Power Apps-per app-planer, Power Automate, AI Builder og Portal) Ja Ja Ja2 Nei
Microsoft Dataverse Ja Ja Ja2 Nei
Power Automate Ja Ja Ja2 Nei
Power Apps Ja Ja Ja2 Nei
Hjelp og kundestøtte
Opprett og få tilgang til støtteforespørsler Ja Ja Ja2 Nei
Dataintegrering
Opprett nytt prosjekt og tilkoblingssett Ja Ja Ja2 Nei
Datagatewayer
Vise gatewayer Ja Ja Ja2 Nei
Datapolicyer
Vise og behandle leierpolicyer Ja Ja Ja Nei
Vise og behandle miljøpolicyer Ja Ja Ja Nei
POWER BI
Behandle Power BI-leieren Ja Ja Nei Ja
Kjøpe og tilordne Power BI-lisenser Ja Nei Nei Nei
MICROSOFT 365
Opprette brukere Ja Nei Nei Nei
Legge til sikkerhetsroller Ja Nei Nei Nei
Legge til lisenser Ja Nei Nei No

1Tilsvarende tilgangsnivå som en systemadministrator etter selvelevering. Har full tillatelse til å tilpasse eller administrere miljøet, inkludert opprette, endre og tilordne sikkerhetsroller. Kan vise alle data i miljøet – hvis brukeren har en passende lisens.

2Hvis ingen sikkerhetsgruppe er tildelt til miljøet, eller hvis en sikkerhetsgruppe er tildelt og brukeren med denne rollen er lagt til i den.

Se også

Oversikt over miljøer
Hva er Power BI-administrasjon?