Funksjonene Trim og TrimEnds i Power Apps

Fjerner ekstra mellomrom fra en tekststreng.

Beskrivelse

Trim-funksjonen fjerner alle mellomrom fra en tekststreng, bortsett fra enkle mellomrom mellom ord.

Funksjonen TrimEnds fjerner alle mellomrom fra starten og slutten av en tekststreng, men lar mellomrom mellom ord forbli intakt.

Hvis du angir en enkelt tekststreng, vil returverdien for begge funksjonene være strengen der de ekstra mellomrommene er fjernet. Hvis du angir en enkeltkolonnetabell som inneholder strenger, vil returverdien være en enkeltkolonnetabell med trimmede strenger. Hvis du har en flerkolonnetabell, kan du gjøre den om til en enkeltkolonnetabell, som beskrevet i arbeid med tabeller.

Ved trimming av mellomrom mellom ord samsvarer Trim med funksjonen med samme navn i Microsoft Excel. TrimEnds samsvarer imidlertid med programmeringsverktøy som kun trimmer mellomrom fra starten og slutten av hver streng.

Syntaks

Trim( String )
TrimEnds( String )

  • String – obligatorisk. Tekststrengen det skal fjernes mellomrom fra.

Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – obligatorisk. En enkeltkolonnetabell med strenger som mellomrom skal fjernes fra.

Eksempel

Formel Beskrivelse Resultat
Trim( "   Hello     World   " ) Fjerner alle mellomrom fra starten og slutten av en streng, og ekstra mellomrom inne i strengen. "Hello World"
TrimEnds( "   Hello     World   " ) Fjerner alle mellomrom fra starten og slutten av en streng. "Hello     World"

Følgende eksempler bruker en enkeltkolonnesamling kalt Spaces, som inneholder disse strengene:

Liste over strenger.

Hvis du vil opprette denne samlingen, angir du OnSelect-egenskapen til en Button-kontroll til denne formelen, åpner Forhåndsvisningsmodus, og deretter klikker eller trykker du på knappen:
ClearCollect( Spaces, [ "   Jane   Doe   ", "    Jack   and   Jill", "Already trimmed", "   Venus,   Earth,   Mars  ", "Oil and Water   " ] )

Formel Beskrivelse Resultat
Trim( Spaces ) Trimmer alle mellomrom fra starten og slutten av hver streng og ekstra mellomrom inne i hver streng i Spaces-samlingen. Trim.
TrimEnds( Spaces ) Trimmer alle mellomrom fra starten og slutten av hver streng i Spaces-samlingen. TrimEnds.

Obs!

Ekstra mellomrom vises ikke hvis du viser en samling ved å klikke eller trykke på SamlingerFil-menyen. Hvis du vil kontrollere lengden, kan du bruke Len-funksjonen.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).