Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 volgt het levenscyclusbeleid voor onderdelen.

Belangrijk

De Internet Explorer (IE) 11-desktoptoepassing stopt de ondersteuning voor Windows 10 semi-annual-kanaal vanaf 15 juni 2022. Klanten worden aangemoedigd om over te stappen naar Microsoft Edge met de IE-modus. Klik hier voor meer informatie. De IE-modus maakt achterwaartse compatibiliteit mogelijk en zal tot ten minste 2029 worden ondersteund. Bovendien zal Microsoft een jaar voordat de IE-modus buiten gebruik wordt gesteld hiervan een aankondiging doen. Klik hier voor een lijst met ondersteunde besturingssystemen voor Internet Explorer, inclusief versies waarop deze aankondiging van invloed is.

Ondersteuningsdatums worden weergegeven in PT (Pacific Time Zone) - Redmond, Washington, Verenigde Staten.

Ondersteuningsdatums

Vermelding Begindatum Einddatum
Internet Explorer 11 2013-11-13T00:00:00.000-08:00 Zie opmerking

Opmerking

Sommige versies van Internet Explorer worden mogelijk nog ondersteund na de laatste einddatum van het besturingssysteem wanneer uitgebreide beveiligingsupdates (ESU's) beschikbaar zijn. Kijk hier voor een lijst van producten die ESU's aanbieden.

Opmerking

De buiten gebruik gestelde, niet meer ondersteunde Internet Explorer 11-desktoptoepassing is permanent uitgeschakeld via een Microsoft Edge-update op bepaalde versies van Windows 10. Klik hier voor meer informatie.