Delen via


Een onbeheerde macOS PKG-app toevoegen aan Microsoft Intune

Gebruik de informatie in dit artikel om een onbeheerde macOS PKG-app toe te voegen aan Microsoft Intune. Zie MacOS LOB-apps (Line-Of-Business) toevoegen aan Microsoft Intune als u een beheerde PKG-app wilt implementeren.

Vereisten

Aan de volgende vereisten moet worden voldaan voordat een onbeheerde macOS PKG-app op macOS-apparaten wordt geïnstalleerd.

 • Apparaten worden beheerd door Intune.
 • Het PKG-bestand is kleiner dan 8 GB.
 • De Microsoft Intune-beheeragent voor macOS versie 2308.006 of hoger is geïnstalleerd.
 • Het PKG-bestand wordt uitgevoerd met behulp van de installer opdracht in Terminal.

Belangrijke overwegingen voor het implementeren van PKG-apps

Het niet-beheerde macOS PKG-app-type kan de volgende typen PKG-apps installeren:

 • Niet-flatpakketten met een hiërarchische structuur
 • Onderdeelpakketten
 • Niet-ondertekende pakketten
 • Pakketten zonder nettolading
 • Pakketten die apps buiten installeren /Applications/
 • Aangepaste pakketten met scripts

Opmerking

Deze typen PKG-apps kunnen mogelijk niet worden geïmplementeerd met behulp van het beheerde LOB-app-type.

De bijbehorende app-bestanden kunnen worden weergegeven onder de sectie Inbegrepen apps op het tabblad Detectieregels in volgorde, te beginnen met de bovenliggende app die in rapporten moet worden gebruikt.

Selecteer het app-type

 1. Meld je aan bij het Microsoft Intune-beheercentrum.
 2. Selecteer Apps>Alle apps>Toevoegen.
 3. Selecteer in het deelvenster App-type selecteren onder Andere app-typen de optie macOS-app (PKG).
 4. Klik op Selecteren. De stappen app toevoegen worden weergegeven.

Stap 1: app-informatie

Selecteer het app-pakketbestand:

 1. Klik in het deelvenster App toevoegen op App-pakketbestand selecteren.
 2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de knop Bladeren. Selecteer vervolgens een macOS PKG-bestand met de extensie .pkg. De app-details worden weergegeven.
 3. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK in het deelvenster App-pakketbestand om de app toe te voegen.

App-gegevens instellen

 1. Voeg op de pagina App-gegevens de details voor uw app toe. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen, worden sommige waarden in dit deelvenster mogelijk automatisch ingevuld.

  • Naam: voer de naam van de app in zoals deze wordt weergegeven in de beleidsnaam en bedrijfsportal. Zorg ervoor dat alle app-namen die u gebruikt uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts één van de apps weergegeven in de bedrijfsportal.
  • Beschrijving: voer de beschrijving van de app in. De beschrijving wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
  • Uitgever: voer de naam in van de uitgever van de app.
  • Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
  • Informatie-URL: voer desgewenst de URL in van een website die informatie over deze app bevat. De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
  • Privacy-URL: voer optioneel de URL in van een website die privacyinformatie voor deze app bevat. De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
  • Ontwikkelaar: voer optioneel de naam van de app-ontwikkelaar in.
  • Eigenaar: voer eventueel een naam in voor de eigenaar van deze app. Een voorbeeld hiervan is de HR-afdeling.
  • Notities: voer eventuele notities in die u aan deze app wilt koppelen.
  • Logo: upload een pictogram dat is gekoppeld aan de app. Dit pictogram wordt weergegeven met de app wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.
 2. Klik op Volgende om de vereisten in te stellen.

Stap 2: programma

U kunt desgewenst een vooraf geïnstalleerd script en een script na de installatie configureren om de app-installatie aan te passen.

Script vooraf installeren: geef een script op dat wordt uitgevoerd voordat de app wordt geïnstalleerd. Alleen wanneer het vooraf geïnstalleerde script nul retourneert (wat aangeeft dat het is gelukt), gaat de app verder met installeren. Als het vooraf geïnstalleerde script een niet-nulcode retourneert (wat een fout aangeeft), wordt de app niet geïnstalleerd en wordt de installatiestatus als mislukt gerapporteerd. Het vooraf geïnstalleerde script wordt opnieuw uitgevoerd voor mislukte installaties bij het volgende apparaat inchecken (synchroniseren).

Script na installatie: geef een script op dat wordt uitgevoerd nadat de app is geïnstalleerd. Indien opgegeven, wordt het script na de installatie uitgevoerd na een geslaagde installatie van de app. Ongeacht de uitvoeringsstatus van het script na de installatie, rapporteert een geïnstalleerde app de installatiestatus als 'geslaagd'.

Opmerking

 • Elk script dat vooraf of na de installatie wordt uitgevoerd, moet minder dan 5121 tekens lang zijn.
 • De Microsoft Intune-beheeragent voor macOS versie 2309.007 of hoger is vereist voor het configureren van scripts vóór en na installatie voor macOS PKG-apps.
 • Raadpleeg Vereisten van shell-scripts voor meer informatie over het configureren van scripts vooraf en na installatie.

Stap 3: vereisten

U kunt het minimale besturingssysteem kiezen dat nodig is om deze app te installeren.

Minimumbesturingssysteem: kies in de lijst de minimale versie van het besturingssysteem waarop de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met een eerder besturingssysteem, wordt deze niet geïnstalleerd.

Stap 4: detectieregels

U kunt detectieregels gebruiken om te kiezen hoe een app-installatie wordt gedetecteerd op een beheerd macOS-apparaat.

App-versie negeren: selecteer Ja om de app te installeren als de app nog niet op het apparaat is geïnstalleerd. Hiermee wordt alleen gezocht naar de aanwezigheid van de bundel-id van de app. Voor apps met een mechanisme voor automatisch bijwerken selecteert u Ja. Selecteer Nee om de app te installeren wanneer deze nog niet op het apparaat is geïnstalleerd of als het versienummer van de implementerende app niet overeenkomt met de versie die al op het apparaat is geïnstalleerd.

Inbegrepen apps: geef de apps op die zich in het geüploade bestand bevinden. Inbegrepen app-bundel-id's en buildnummers worden gebruikt voor het detecteren en bewaken van de app-installatiestatus van het geüploade bestand. De lijst met opgenomen apps mag alleen de toepassing(en) bevatten die door het geüploade bestand zijn geïnstalleerd. Elk ander type bestand dat geen toepassing is, moet worden uitgesloten van de lijst Met opgenomen apps . Als de lijst Met opgenomen apps bestanden bevat die geen toepassingen zijn of als niet alle vermelde apps zijn geïnstalleerd, wordt de installatiestatus van de app niet gerapporteerd.

Opmerking

 • Als een PKG-pakket meerdere apps bevat, kan slechts één van deze apps worden weergegeven in de gerelateerde app-rapporten.
 • De eerste app/bundel-id in de lijst Inbegrepen apps is de id die wordt gerapporteerd. De lijst kan indien nodig opnieuw worden geordend.
 • In het geval van de Intune-bedrijfsportal-app zijn er veel extra bibliotheken opgenomen in de PKG die veilig kunnen worden verwijderd (met behulp van het prullenbakpictogram). Hierdoor blijft er slechts één app-bundel-id over: com.microsoft.CompanyPortalMac

Tip

De CFBundleIdentifier en CFBundleShortVersionString vindt u onder het <app_name>.app/Contents/Info.plist bestand van een geïnstalleerde app op een Mac.

Mac Terminal kan ook worden gebruikt om de opgenomen app-details van een geïnstalleerde app op een bekende locatie op te zoeken en te bevestigen.

Als u bijvoorbeeld de bundel-id en het buildnummer van de bedrijfsportal wilt opzoeken, voert u het volgende uit:
defaults read /Applications/Company\ Portal.app/Contents/Info CFBundleIdentifier
Voer vervolgens het volgende uit:
defaults read /Applications/Company\ Portal.app/Contents/Info CFBundleShortVersionString

Voor apps die zijn toegevoegd aan Intune , kunt u het Intune-beheercentrum gebruiken om de app-bundel-id op te halen.

Stap 5: bereiktags selecteren (optioneel)

U kunt bereiktags gebruiken om te bepalen wie client-app-informatie in Intune kan zien. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie over bereiktags. 1. Klik op Bereiktags selecteren om optioneel bereiktags voor de app toe te voegen. 2. Klik op Volgende om de pagina Toewijzingen weer te geven.

Stap 6- Toewijzingen

U kunt de vereiste groepstoewijzing voor de app selecteren. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren enApps toewijzen aan groepen met Microsoft Intune voor meer informatie.

Opmerking

Een macOS-app die is geïmplementeerd met de Intune-agent, wordt niet automatisch van het apparaat verwijderd wanneer het apparaat buiten gebruik wordt gesteld. De app en de gegevens die deze bevat, blijven op het apparaat staan. Het wordt aanbevolen om de app te verwijderen voordat het apparaat wordt buiten gebruik gesteld.

 1. Selecteer vereist toewijzingstype voor de specifieke app.
 2. Klik op Volgende om de pagina Controleren en maken weer te geven.

Stap 7: Controleren en maken

 1. Controleer de waarden en instellingen die u hebt ingevoerd voor de app.
 2. Wanneer u klaar bent, klikt u op Maken om de app toe te voegen aan Intune. Het deelvenster Overzicht voor de macOS PKG-app wordt weergegeven.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps, waar u deze kunt toewijzen aan de groepen die u kiest. Zie Apps toewijzen aan groepen voor hulp.

Bekende problemen

 • Toewijzingstype 'Beschikbaar voor ingeschreven apparaten' en 'verwijderen' zijn niet beschikbaar: alleen vereist toewijzingstype wordt momenteel ondersteund.

Problemen oplossen

Installatie van macOS-apps is mogelijk niet geslaagd vanwege een van de volgende redenen in de onderstaande tabel. Volg de herstelstappen om deze fouten op te lossen. Als de app toegewezen blijft, worden mislukte installaties opnieuw geprobeerd bij de volgende agent in te checken.

Foutcode Foutbericht Herstelstappen
0x87D30137 Het apparaat voldoet niet aan de minimale besturingssysteemvereiste die is ingesteld door de beheerder. Werk macOS bij naar de minimale versie van het besturingssysteem dat is vereist door de beheerder.
2016214710 Het script dat vooraf is geïnstalleerd door de beheerder, is mislukt. Dit kan worden verwacht als het vooraf geïnstalleerde script wacht totdat een voorwaarde waar wordt voordat de installatie van de app kan worden voortgezet. Het mislukte vooraf geïnstalleerde script wordt opnieuw geprobeerd bij het volgende apparaat inchecken. Controleer het vooraf geïnstalleerde script als de fout zich blijft voordoen.
0x87D3012F, 0x87D30130, 0x87D30133, 0x87D30134, 0x87D30136, De app kan niet worden geïnstalleerd vanwege een interne fout. Neem contact op met intune-ondersteuning als de fout zich blijft voordoen. Er is iets misgegaan tijdens het installeren van de app met Intune. Installeer de app handmatig of maak een nieuw macOS-app-profiel met de app. Neem contact op met intune-ondersteuning als de fout zich blijft voordoen.

Houd er rekening mee dat de fout na de installatie van het script niet wordt gerapporteerd. Een geslaagde app-installatie gevolgd door een mislukt script na installatie rapporteert de app-installatiestatus als 'geslaagd'.

Volgende stappen