Delen via


iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune

Gebruik de informatie in dit artikel om iOS Store-apps toe te voegen aan Microsoft Intune. iOS Store-apps zijn apps die Intune worden geïnstalleerd op de apparaten van uw gebruikers. Een gebruiker maakt deel uit van het personeelsbestand van uw bedrijf. iOS Store-apps worden automatisch bijgewerkt.

Opmerking

Hoewel gebruikers van iOS-/iPadOS-apparaten bepaalde ingebouwde iOS-/iPadOS-apps, zoals Stocks en Maps, kunnen verwijderen, kunt u Intune niet gebruiken om deze apps opnieuw te implementeren. Als uw gebruikers deze apps verwijderen, moeten ze naar de App Store gaan en ze handmatig opnieuw installeren.

Voordat u van start gaat

U kunt apps alleen met deze methode toewijzen als ze gratis zijn in de App Store. Als u betaalde apps wilt toewijzen met behulp van Intune, kunt u overwegen het volume-aankoopprogramma voor iOS/iPadOS te gebruiken.

Opmerking

Wanneer u met Microsoft Intune werkt, raden we u aan de browser Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.

 1. Meld u aan bij het Microsoft Intune-beheercentrum.

 2. Selecteer Apps>Alle apps>Toevoegen.

 3. Selecteer in het deelvenster App-type selecteren onder de beschikbare typen Store-appsde optie iOS Store-app.

 4. Klik op Selecteren.
  De stappen app toevoegen worden weergegeven.

 5. Selecteer De App Store doorzoeken.

 6. Selecteer in het deelvenster De App Store zoeken de landinstelling App Store land/regio.

 7. Typ in het vak Zoeken de naam (of een deel van de naam) van de app.
  Intune doorzoekt de winkel en retourneert een lijst met relevante resultaten.

 8. Selecteer in de lijst met resultaten de gewenste app en selecteer vervolgens Selecteren.

  De pagina App-informatie wordt weergegeven in het deelvenster App toevoegen . Indien mogelijk wordt app-informatie toegevoegd op basis van de app die u in de Store hebt geselecteerd.

 9. Voeg op de pagina App-informatie de app-details toe. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen, zijn sommige waarden in dit deelvenster mogelijk automatisch ingevuld:

  • Naam: voer de naam van de app in zoals deze moet worden weergegeven in de bedrijfsportal. Zorg ervoor dat elke app-naam die u gebruikt uniek is. Als een app-naam wordt gedupliceerd, wordt er slechts één naam weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Beschrijving: voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Uitgever: voer de naam in van de uitgever van de app.
  • URL appstore: typ de App Store URL van de app die u wilt maken.
  • Minimaal besturingssysteem: selecteer in de lijst de vroegste versie van het besturingssysteem waarop de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met een eerder besturingssysteem, wordt deze niet geïnstalleerd.
  • Toepasselijk apparaattype: selecteer in de lijst de apparaten die door de app worden gebruikt.
  • Categorie: selecteer optioneel een of meer van de ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
  • Dit weergeven als een aanbevolen app in de Bedrijfsportal: selecteer deze optie om het app-pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps bladeren.
  • Informatie-URL: voer eventueel de URL in van een website die informatie over deze app bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Privacy-URL: voer optioneel de URL in van een website die privacyinformatie voor deze app bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Ontwikkelaar: voer optioneel de naam van de app-ontwikkelaar in. Dit veld is alleen zichtbaar voor beheerders en is niet zichtbaar voor uw gebruikers.
  • Eigenaar: voer optioneel een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld hr-afdeling. Dit veld is alleen zichtbaar voor beheerders en is niet zichtbaar voor uw gebruikers.
  • Notities: voer desgewenst eventuele notities in die u aan deze app wilt koppelen. Dit veld is alleen zichtbaar voor een beheerder en is niet zichtbaar voor eindgebruikers.
  • Logo: upload optioneel een pictogram dat aan de app wordt gekoppeld. Dit pictogram wordt weergegeven met de app wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.
 10. Klik op Volgende om de pagina Bereiktags weer te geven.

 11. Klik op Bereiktags selecteren om desgewenst bereiktags toe te voegen voor de app. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie.

 12. Klik op Volgende om de pagina Toewijzingen weer te geven.

 13. Selecteer de groepstoewijzingen voor de app. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren voor meer informatie.

 14. Klik op Volgende om de pagina Controleren en maken weer te geven. Controleer de waarden en instellingen die u hebt ingevoerd voor de app.

 15. Wanneer u klaar bent, klikt u op Maken om de app toe te voegen aan Intune.

De blade Overzicht van de app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven.

Volgende stappen