Delen via


Privénotities toevoegen

Voeg notities voor uzelf toe om u te helpen bij de voorbereiding op een aankomende vergadering, onthoud details over uw relatie met een klant, enzovoort. Deze notities zijn privé voor u. Ze worden met niemand anders gedeeld of gesynchroniseerd met het CRM-systeem.

  1. Open het Copilot for Sales-deelvenster.

  2. Selecteer op de kaart Contactpersonen de contactpersoon voor wie u notities wilt toevoegen.

  3. Voer uw aantekeningen over de contactpersoon in op de kaart Privénotities.

    Schermopname met privénotities.

  4. Ga naar een willekeurige plek buiten de kaart Privénotities om de notitie op te slaan.