Het dialoogvenster Opslaan als wordt twee keer weergegeven wanneer u een bestand probeert op te slaan in Word

Wanneer u Opslaan of Opslaan als selecteert om een bestand op te slaan in Microsoft Word, wordt het dialoogvenster Opslaan als twee keer weergegeven.

Schermopname van Opslaan als in Microsoft Word.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de sjabloon Normal.dotm is beschadigd.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een nieuw Normal.dotm-bestand te maken door de naam van het oude bestand te wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Start Windows Verkenner, typ %appdata%\Microsoft\Templates in de adresbalk en selecteer Vervolgens Enter.

  Schermopname van het typen van %appdata%\Microsoft\Templates in de adresbalk van Windows Verkenner.

 2. Klik met de rechtermuisknop op Normal.dotm en klik daarna op Naam wijzigen.

  Schermopname van de rechtermuisknop op Normal.dotm en selecteer Naam wijzigen.

 3. Wijzig de bestandsnaam in Normal.old.dotm.

  Schermopname van het wijzigen van de bestandsnaam in Normal.old.dotm.

 4. Start Word opnieuw. Er wordt automatisch een normal.dotm-sjabloon gegenereerd.

  Schermopname van gegenereerde Normal.dotm.

 5. Probeer een bestand op te slaan om te controleren of het probleem is opgelost.