Afhankelijkheidsfout wanneer u Portals-oplossingen probeert te verwijderen uit Microsoft Dynamics 365

Dit artikel biedt een oplossing voor een afhankelijkheidsfout die optreedt wanneer u Portals-oplossingen van Microsoft Dynamics 365 probeert te verwijderen.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Oorspronkelijk KB-nummer: 4500989

Symptomen

Het verwijderen van een portaloplossing zoals MicrosoftCrmPortalBase of MicrosoftCrmPortalDependency mislukt met de volgende fout:

'Oplossing [oplossingsnaam] kan niet worden verwijderd vanwege afhankelijkheden van andere onderdelen in het systeem. Verwijder alle afhankelijkheden om oplossingsverwijdering toe te staan.

Foutcode 8004f01f.'

Oorzaak

Bij het installeren van portalmogelijkheden voor Dynamics 365 worden meerdere oplossingen geïnstalleerd. Sommige van de oplossingen bevatten kernfuncties van de portal en andere bevatten specifieke functionaliteit (dat wil gezegd, klantportal of selfservice voor werknemers). Bij het installeren van de oplossingen worden eerst de kernoplossingen geïnstalleerd en vervolgens de specifieke oplossingen. Na de installatie hebt u mogelijk ook aanpassingen aangebracht in de portaloplossing(en).

Oplossing

Als u de portaloplossingen wilt verwijderen, moet u de stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

 1. Aanpassingen van portalentiteiten ongedaan maken (indien van toepassing).

 2. Verwijder oplossingen in omgekeerde volgorde van hoe ze zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor elk pakket Un-installation sequence (van boven naar beneden).

  BasePortal CommunityPortal CustomerPortal ESSPortal StarterPortal
  BasePortal CommunityPortal CustomerPortal ESSPortal StarterPortal
  BaseHtmlContentDesigner BaseHtmlContentDesigner BaseHtmlContentDesigner BaseHtmlContentDesigner BaseHtmlContentDesigner
  MicrosoftAzureStorage MicrosoftAzureStorage MicrosoftAzureStorage MicrosoftAzureStorage PortalTimeline
  MicrosoftBadges MicrosoftBadges KnowledgeManagement KnowledgeManagement MicrosoftAzureStorage
  KnowledgeManagement KnowledgeManagement CustomerService CustomerService Feedback
  CustomerService CustomerService PortalTimeline PortalTimeline MicrosoftWebForms
  PortalTimeline PortalTimeline MicrosoftForumsWorkflows MicrosoftForumsWorkflows MicrosoftIdentityWorkflows
  MicrosoftIdeasWorkflows MicrosoftIdeasWorkflows MicrosoftForums MicrosoftForums MicrosoftIdentitySystemWorkflows
  MicrosoftIdeas MicrosoftIdeas Feedback Feedback MicrosoftIdentity
  MicrosoftForumsWorkflows MicrosoftForumsWorkflows MicrosoftWebForms MicrosoftWebForms WebNotification
  MicrosoftForums MicrosoftForums MicrosoftIdentityWorkflows MicrosoftIdentityWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseWorkflows
  MicrosoftBlogs MicrosoftBlogs MicrosoftIdentitySystemWorkflows MicrosoftIdentitySystemWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseSystemWorkflows
  Feedback Feedback MicrosoftIdentity MicrosoftIdentity MicrosoftCrmPortalBase
  MicrosoftWebForms MicrosoftWebForms WebNotification WebNotification msdynce_PortalPrivacyExtensions
  MicrosoftIdentityWorkflows MicrosoftIdentityWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseWorkflows MicrosoftCrmPortalDependencies
  MicrosoftIdentitySystemWorkflows MicrosoftIdentitySystemWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseSystemWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseSystemWorkflows
  MicrosoftIdentity MicrosoftIdentity MicrosoftCrmPortalBase MicrosoftCrmPortalBase
  WebNotification WebNotification msdynce_PortalPrivacyExtensions msdynce_PortalPrivacyExtensions
  MicrosoftCrmPortalBaseWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseWorkflows MicrosoftCrmPortalDependencies MicrosoftCrmPortalDependencies
  MicrosoftCrmPortalBaseSystemWorkflows MicrosoftCrmPortalBaseSystemWorkflows MicrosoftBingMapsHelper MicrosoftBingMapsHelper
  MicrosoftCrmPortalBase MicrosoftCrmPortalBase MicrosoftGetRecordIDWorkflowHelper MicrosoftGetRecordIDWorkflowHelper
  msdynce_PortalPrivacyExtensions msdynce_PortalPrivacyExtensions
  MicrosoftCrmPortalDependencies MicrosoftCrmPortalDependencies
  MicrosoftBingMapsHelper MicrosoftBingMapsHelper
  MicrosoftGetRecordIDWorkflowHelper MicrosoftGetRecordIDWorkflowHelper