Share via


Afstemmen met GL-routine voor bankafstemming in Microsoft Dynamics GP

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 5003901

Informatie over de afstemming met GL-routine voor bankafstemming

 • Het venster Afstemmen met GL is ontworpen om alleen in de FUNCTIONELE valuta weer te geven.

 • FUNCTIONELE VALUTA: als uw chequeboek de functionele valuta-id heeft, moeten de saldi in het spreadsheet Afstemmen met GL juist zijn:

  • Het beginsaldo voor bankafstemming wordt berekend door te beginnen met het huidige chequeboeksaldo en de transacties in de tabel CM20200 Bank rec optelt/afgetrokken naar de datum of begindatum van het opgegeven datumbereik.

  • Het eindsaldo voor bankafstemming wordt berekend door te beginnen met het saldo van het huidige chequeboek en de transacties in de tabel CM20200 Bank rec terug te trekken naar de datum of einddatum van het opgegeven datumbereik.

  • Als het beginsaldo of het eindsaldo voor bankafstemming onjuist is, is het saldo van het huidige chequeboek waarschijnlijk onjuist vanwege een recente boekingsonderbreking. (Dus eventuele boekingsonderbrekingen tussen het moment dat u het chequebook voor het laatst hebt afgestemd en VANDAAG kunnen een rol spelen, omdat de berekening begint met het saldo van het chequeboek vanaf VANDAAG.)

 • OORSPRONKELIJKE VALUTA: Het spreadsheet Afstemmen met GL is niet ontworpen om te worden gebruikt voor chequebooks in een oorspronkelijke valuta. (Maar dit werkt wel als u geen beginsaldo op het chequeboek hebt en de valuta-id niet hebt geherwaardeerd in GL.)

 • Als uw chequeboek een oorspronkelijke valuta-id heeft, worden zowel de bankafstemmingszijde als de GL-zijde weergegeven in de FUNCTIONELE bedragen.

 • Als u een beginsaldo in een oorspronkelijke valuta hebt ingevoerd in het chequeboek op het moment dat u het chequeboek hebt gemaakt, wordt dit nergens opgeslagen in de functionele hoeveelheid, dus wordt het weggelaten in het spreadsheet Afstemmen met GL, omdat alleen functionele bedragen worden weergegeven. Het begin- en eindsaldo dat wordt weergegeven voor bankafstemming, bevat geen bedrag van het beginsaldo dat op het chequeboek is ingevoerd. U moet het beginsaldo op het werkblad handmatig bijwerken om het bedrag van het beginsaldo op te nemen dat in het chequeboek wordt gebruikt als u wilt dat het bedrag juist is. Anders kunt u de begin- en eindsaldi gewoon negeren, als uw chequeboek een oorspronkelijke valuta-id heeft) en gewoon de sectie Niet-overeenkomende transacties gebruiken om verschillen te vinden om te onderzoeken.

 • Als u een herwaardering in GL hebt verwerkt voor de oorspronkelijke valuta-id, worden de winst-/verliesposten ook alleen aan de GL-zijde van het spreadsheet weergegeven. Deze worden niet vermeld aan de zijde van bankafstemming, waardoor er een verschil tussen de twee zijden ontstaat. Herwaardering boekt alleen winsten/verliezen op de GL cash-rekening in de functionele valuta en stroomt niet terug naar bankafstemming. Dus als u GL helemaal hebt geherwaardeerd voor deze valuta-id, wordt het hulpprogramma Afstemmen met GL afgeraden om te gebruiken, omdat de GL-zijde geherwaardeerde bedragen bevat en de bankafstemmingszijde niet.

Verwijzingen