Power Automate voor bureaublad console geeft geen bureaubladstromen weer

Dit artikel bevat stappen om ervoor te zorgen dat microsoft Power Automate voor bureaublad-console de bureaubladstromen kan weergeven zoals verwacht.

Van toepassing op: Power Automate
Oorspronkelijk KB-nummer: 5003362

Symptomen

In de Power Automate voor bureaublad-console worden geen bureaubladstromen weergegeven in de lijst Mijn stromen.

Probleem controleren

 1. Selecteer in de Power Automate voor bureaublad-console de knop Vernieuwen om ervoor te zorgen dat de bureaubladstromen nog steeds niet worden weergegeven.

 2. Ga naar de Power Automate-portal en zorg ervoor dat de bureaubladstromen wel bestaan in de sectie Bureaubladstromen van Mijn stromen>.

 3. Zorg ervoor dat de proxyserver automatische verificatie gebruikt met het Active Directory-account van de gebruiker (bijvoorbeeld Kerberos, Negotiate of NTLM).

 4. Zorg ervoor dat u uw referenties niet telkens hoeft in te voeren wanneer u zich moet verifiëren bij de proxyserver.

 5. Controleer of de proxyserver geen socks-proxyserver is.

Oplossing

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Power Automate voor bureaublad in het systeemvak en sluit Power Automate voor bureaublad af.

Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

 1. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten hebt of dat iemand met dergelijke rechten beschikbaar is.

 2. Navigeer naar de installatiemap (C:\Program Files (x86)\Power Automate Desktop).

 3. Maak een back-up van de PAD.Designer.Host.exe.config en PAD.Console.Host.exe.config twee bestanden om ze te herstellen als er iets misgaat.

 4. Bewerk voor beide bestanden elk bestand met beheerdersrechten en voeg aan het einde van het hoofd-XML-knooppunt (<configuratie>) het volgende onderliggende XML-knooppunt toe:

   <system.net>
     <defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true"> 
     </defaultProxy> 
   </system.net>
  
 5. Sla de bestanden op.

 6. Start Power Automate voor bureaublad opnieuw.