Share via


SQL Server wordt niet ondersteund op een Windows-besturingssysteem waarvoor hoofdlettergevoeligheid is ingeschakeld

Oorspronkelijke productversie: SQL Server 2012, SQL Server 2008, SQL Server 2005
Origineel KB-nummer: 2860895

U kunt ongevoeligheid voor Windows-kernel-kernelcases uitschakelen of inschakelen met behulp van de volgende registersleutel:

Pad: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel
Waardenaam: obcaseinsensitive
Waardetype: DWORD

SQL Server is afhankelijk van de windows-standaardwaarde 1 (één) voor deze sleutel.

Opmerking

Zodra deze sleutel is ingesteld op 0 (nul) op een systeem waarop SQL Server is geïnstalleerd, is het terugzetten van de sleutel op 1 (één) geen getest scenario voor SQL Server. Bovendien wordt dit gedrag niet ondersteund. Daarom raden we u aan SQL Server opnieuw te installeren op een server waarop deze sleutel nooit is gewijzigd.

Zie Hoofdlettergevoeligheid configureren voor bestands- en mapnamen voor meer informatie.