Procedure: Afschrijving van vaste activa instellen

U kunt diverse afschrijvingsmethoden gebruiken ter voorbereiding van financiële stukken en de aangifte van inkomstenbelasting. Veel grote ondernemingen gebruiken lineaire afschrijving voor hun jaarverslag omdat deze methode in het algemeen tot hogere netto-inkomsten leidt. Voor de inkomstenbelasting wordt vaker een versnelde afschrijvingsmethode gebruikt. Zie Afschrijvingsmethoden voor meer informatie.

Wanneer u de betreffende afschrijvingsboeken hebt ingesteld, moet u aan elk vast activum een of meer afschrijvingsboeken toewijzen. Naar een afschrijvingsboek dat aan een vast activum wordt toegewezen, wordt als een afschrijvingsboek voor vaste activa verwezen. Dienovereenkomstig wordt het venster voor toegewezen afschrijvingsboeken Afschrijvingsboeken voor vaste activa genoemd.

Een afschrijvingsboek maken

In een afschrijvingsboek voor vaste activa geeft u op hoe vaste activa worden afgeschreven. Het is mogelijk om meerdere afschrijvingsboeken in te stellen om diverse afschrijvingsmethoden toe te passen.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Kies in het venster Lijst met afschrijvingsboeken de actie Nieuw.

 3. Vul in het venster Afschrijvingsboek indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.

  Notitie

U kunt transacties voor vaste activa registreren in het venster VA fin. dagboek of in het venster VA-dagboek, afhankelijk van de vraag of de transacties zijn bedoeld voor financiële rapportage of intern beheer. Voer de volgende stap uit om te definiëren welk soort dagboek standaard wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten voor vaste activa. 4. Schakel op het sneltabblad Integratie het selectievakje in voor elke activiteit voor vaste activa waarvan u transacties wilt boeken met het venster Financieel dagboek voor vaste activa. 5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor elke afschrijvingsmethode of boekingsmethode die u aan vaste activa als afschrijvingsboek wilt toewijzen.

Een afschrijvingsboek aan een vast activum toewijzen

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Vaste activa in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Selecteer het vaste activum waarvoor u een afschrijvingsboek voor vaste activa wilt instellen.

 3. Vul op het sneltabblad Afschrijvingsboek indien nodig de velden in.

 4. Als u meer dan één afschrijvingsboek aan het vaste activum moet toewijzen, kiest u de actie Meer afschrijvingsboeken toevoegen.

 5. U kunt ook de actie Afschrijvingsboeken kiezen om een of meer afschrijvingsboeken voor vaste activa op te geven.

  Notitie

Als u de handmatige afschrijvingsmethode gebruikt, moet u de afschrijving handmatig invoeren in het financieel dagboek voor vaste activa. Uit de functie Afschrijving berekenen worden de vaste activa weggelaten die handmatig worden afgeschreven. U kunt deze methode gebruiken voor activa waarop niet wordt afgeschreven, zoals grond.

Een afschrijvingsboek aan meerdere vaste activa toewijzen met een batchverwerking

Als u een afschrijvingsboek wilt toewijzen aan meerdere vaste activa, kunt u de batchverwerking VA-afschr.-boeken maken gebruiken om VA-afschrijvingsboeken te maken.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Vaste activa in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Selecteer het vaste activum waaraan u een afschrijvingsboek wilt toewijzen en kies vervolgens de actie Bewerken.

 3. In het venster Afschrijvingsboek kiest u de actie VA-afschrijvingsboeken maken.

 4. In het venster VA-afschrijvingsboeken maken vult u het veld Afschrijvingsboek in.

 5. Kies het veld Kopiëren van VA-nr. en selecteer het nummer van het vaste activum dat u als basis wilt gebruiken voor het maken van nieuwe VA-afschrijvingsboeken.

  Als u dit veld invult, bevatten de afschrijvingsvelden in de nieuwe afschrijvingsboeken voor vaste activa dezelfde gegevens als de overeenkomstige velden in het afschrijvingsboek voor vaste activa waaruit u kopieert. Laat het veld leeg als u nieuwe VA-afschrijvingsboeken met lege afschrijvingsvelden wilt maken.

 6. Op het sneltabblad Vast activum kunt u met behulp van een filter aangeven voor welke activa u de afschrijvingsboeken voor vaste activa wilt maken.

 7. Kies de knop Ok.

Boekingssoorten voor afschrijving instellen

Voor elk afschrijvingsboek moet u instellen hoe Dynamics NAV diverse boekingssoorten moet verwerken. Bijvoorbeeld, of de boeking debet of credit moet zijn, en of het boekingssoort moet worden opgenomen in de afschrijvingsbasis.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

 2. Selecteer het afschrijvingsboek dat u wilt instellen en kies vervolgens de actie VA-boekingssoortinstellingen.

 3. Vul indien nodig de velden in het venster VA-boekingssoortinstellingen in.

  Notitie

In het venster VA-boekingssoortinstellingen kunt u geen regels wissen of invoegen. U kunt alleen de bestaande regels wijzigen.

Het wordt aangeraden om de instellingen van afschrijvingsboeken waarvoor al posten zijn geboekt niet te wijzigen. De wijzigingen gelden namelijk niet voor reeds geboekte posten, waardoor de statistische gegevens van het afschrijvingsboek onjuist worden.

Standaardsjablonen en batches instellen voor afschrijvingsboeken voor vaste activa

Voor elk afschrijvingsboek definieert u een standaardinstelling van sjablonen en batches. U gebruikt deze standaardwaarden om regels van het ene dagboek naar het andere dagboek te dupliceren, dagboekregels te maken met de batchverwerkingen Afschrijving berekenen of Vaste activa indexeren of aanschafkosten in het verzekeringsdagboek te dupliceren.

 1. Klik op het pictogram Zoeken naar pagina of rapport, voer Afschrijvingsboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer het afschrijvingsboek waarvoor u standaarddagboeken posten wilt definiëren en kies vervolgens de actie VA-dagboekinstellingen.
 3. Als u voor elke gebruiker een standaardinstelling wilt gebruiken, kiest u het veld Gebruikers-id om een selectie te maken in het venster Gebruikers.
 4. In de andere velden selecteert u de dagboeksjabloon of dagboekbatch die standaard moet worden gebruikt.

Zie ook

Vaste activa instellen
Vaste activa
Financiën
Welkom bij Microsoft Dynamics NAV
Werken met Dynamics NAV