Vast activum

De functionaliteit in Dynamics NAV biedt een overzicht van uw vaste activa en zorgt voor een juiste periodieke afschrijving. U kunt hiermee ook uw onderhoudskosten bijhouden, verzekeringspolissen voor vaste activa beheren, transacties voor vaste activa boeken en verschillende lijsten en statistieken genereren.

Voor elk vast activum moet u een kaart maken met informatie over het activum. U kunt gebouwen of productiemateriaal instellen als een hoofdactivum met een onderdelenlijst en u kunt ze op verschillende manieren groeperen, bijvoorbeeld per categorie, afdeling of locatie. Vervolgens kunt u beginnen met het aanschaffen, onderhouden en verkopen van de vaste activa. U kunt ook gebudgetteerde activa instellen. Hierdoor is het mogelijk om verwachte aan- en verkopen op te nemen in lijsten.

Om afschrijvingen van vaste activa en andere financiële transacties gerelateerd aan vaste activa bij te houden, kunt u een of meer afschrijvingsboeken voor elk vast activum in uw bedrijf instellen. Afschrijving vindt plaats door een rapport uit te voeren om periodieke afschrijving te berekenen en een dagboek in te vullen met de resulterende posten, die gereed zijn voor boeking. Dynamics NAV ondersteunt verschillende afschrijvingsmethoden. Zie Afschrijvingsmethoden voor meer informatie. U kunt meerdere afschrijvingsboeken per vast activum instellen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld één boek voor belastingrapportage en een ander boek voor interne rapportage.

Voor elk activum kunt u de onderhoudskosten en de volgende onderhoudsbeurt vastleggen. Het bijhouden van onderhoudskosten is belangrijk voor budgetdoeleinden en bij het maken van een beslissing over het al dan niet vervangen van een vast activum.

Elk vast activum kan aan een of meer verzekeringspolissen zijn gekoppeld. Op deze manier kunt u gemakkelijk nagaan of de bedragen in de verzekeringspolis overeenkomen met de waarde van de activa die aan de polis zijn gekoppeld. Hierdoor kunt u bovendien de jaarpremies controleren.

Notitie

U kunt transacties voor vaste activa registreren in het venster VA fin. dagboek of in het venster VA-dagboek, afhankelijk van de vraag of de transacties zijn bedoeld voor financiële rapportage of intern beheer. In de Help voor vaste activa wordt alleen het gebruik van het venster Financieel dagboek voor vaste activa beschreven. Zie Procedure: Afschrijving voor vaste activa instellen voor meer informatie.

Voordat u vaste activa gaat beheren, moet u standaardwaarden, boekhouding voor vaste activa, boekingsgroepen, verdeelsleutels, dagboeken en boekingssoorten instellen. Zie Vaste activa instellen voor meer informatie.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Als u dit wilt doen Zie
Vaste activa maken, afschrijvingsmethoden toewijzen, aankopen boeken, restwaarden boeken en VA-lijsten afdrukken. Procedure: Vaste activa aanschaffen
Onderhoudsbeurten registreren, onderhoudskosten boeken en onderhoudskosten controleren. Procedure: Vaste activa onderhouden.
Verzekeringsinformatie bijwerken, aanschafkosten boeken naar verzekeringspolissen, verzekeringsdekking wijzigen, verzekeringsstatistieken bekijken en een lijst met verzekeringspolissen weergeven. Procedure: Vaste activa verzekeren
Vaste activa herindelen, vaste activa naar andere locaties verplaatsen, activa opsplitsen of combineren. Procedure: Vaste activa verplaatsen, splitsen of combineren
Waarden van vaste activa aanpassen, waardevermeerderings- en waardeverminderingstransacties boeken. Procedure: Vaste activa herwaarderen
Afschrijving berekenen, afschrijving boeken en afschrijving analyseren in rapporten voor vaste activa. Procedure: Vaste activa afschrijven of aflossen
Buitengebruikstellingstransacties boeken, buitengebruikstellingsposten bekijken en gedeeltelijke buitengebruikstellingen boeken. Procedure: Vaste activa buiten gebruik stellen of afstoten
Budgetten voor vaste activa beheren, aanschafkosten budgetteren, buitengebruikstellingen van vaste activa budgetteren en afschrijving budgetteren. Procedure: Budgetten beheren voor vaste activa

Zie ook

Vaste activa instellen
Aanpassen Dynamics NAV
Financiën
Welkom bij Microsoft Dynamics NAV
Werken met Dynamics NAV