Vanuit Excel een tegel vastmaken aan een Power BI-dashboard

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop Power BI-service

Voordat u een tegel uit uw Excel-werkmap vastmaakt, koppelt u de werkmap aan de Power BI-service (app.powerbi.com). Met het koppelen van een werkmap wordt een gekoppelde alleen-lezen versie van die werkmap naar Power BI-service overgebracht. Zo kunt u bereiken aan dashboards koppelen. U kunt zelfs een volledig werkblad aan een dashboard vastmaken.
Als een werkmap met u is gedeeld, kunt u de tegels die zijn vastgemaakt door de eigenaar bekijken, maar zelf geen dashboardtegels maken.

Zie Gegevens ophalen uit Excel-werkmappen voor gedetailleerde informatie over de manier waarop Excel en Power BI samenwerken.

Kijk hoe Will verschillende manieren demonstreert om gegevens te importeren uit en verbinding te maken met Excel-werkmappen.

Notitie

Deze video kan eerdere versies van Power BI Desktop of de Power BI-service gebruiken.

Uw Excel-werkmap van OneDrive voor werk of school verbinden met Power BI

Wanneer u de optie Verbinden kiest, wordt uw werkmap weergegeven in Power BI, precies zoals in Excel Online. Maar anders dan in Excel Online hebt u een aantal handige functies waarmee u elementen uit uw werkbladen direct aan uw dashboards kunt vastmaken.

U kunt uw werkmap niet in Power BI bewerken. Maar als u wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u het potloodpictogram op het tabblad Werkmappen in uw werkruimte selecteren en uw werkmap vervolgens bewerken in Excel Online of openen in Excel op uw computer. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in de werkmap op OneDrive.

 1. Upload uw werkmap naar uw OneDrive voor werk of school.

 2. Maak vanuit Power BI verbinding met die werkmap door Gegevensbestanden >> ophalen OneDrive - Bedrijven te selecteren en naar de locatie te navigeren waar u het Excel-bestand hebt opgeslagen. Selecteer het bestand en kies Verbinding maken > Verbinding maken.

  Dialoogvenster OneDrive voor werk of school

 3. In Power BI wordt de werkmap toegevoegd aan uw werkruimte. Het pictogram werkmap geeft aan dat dit een Excel-werkmap is.

  tabblad werkmappen

 4. Open de werkmap in Power BI door de werkmapnaam te selecteren.

  Wijzigingen die u in de werkmap in Power BI aanbrengt, worden niet opgeslagen en hebben geen invloed op de oorspronkelijke werkmap in OneDrive voor werk of school. Als u waarden in Power BI sorteert, filtert of wijzigt, kunnen deze wijzigingen niet worden opgeslagen of vastgemaakt. Als u wijzigingen moet aanbrengen die worden opgeslagen, selecteert u Bewerken rechtsboven in de hoek om het ter bewerking te openen in Excel Online of Excel. Het kan een paar minuten duren voordat wijzigingen die op deze manier zijn aangebracht, bijgewerkt zijn in de tegels op het dashboard.

  Excel Online in Power BI

Een bereik van cellen aan een dashboard vastmaken

U kunt een nieuwe dashboardtegel onder meer toevoegen vanuit een Excel-werkmap in Power BI. Bereiken kunnen worden vastgemaakt vanuit Excel-werkmappen die zijn opgeslagen in uw OneDrive voor werk- of schooldocumentbibliotheek of een andere gedeelde documentbibliotheek. De bereiken kunnen gegevens, grafieken, tabellen, draaitabellen, draaigrafieken en andere onderdelen van Excel bevatten.

 1. Markeer de cellen die u wilt vastmaken aan een dashboard.

  Cellen selecteren in Excel-werkmap

 2. Selecteer het speldpictogram .

 3. Maak de tegel vast aan een bestaand dashboard of aan een nieuw dashboard.

  • Bestaand dashboard: selecteer de naam van het dashboard in de vervolgkeuzelijst.

  • Nieuw dashboard: typ de naam van het nieuwe dashboard.

   Dialoogvenster Aan dashboard vastmaken

 4. Selecteer Vastmaken. Een bericht (rechts bovenin) laat u weten dat het bereik als tegel aan uw dashboard is toegevoegd.

  Dialoogvenster Aan dashboard vastgemaakt

 5. Selecteer Naar het dashboard gaan. Hier kunt u de vastgemaakte visualisatie hernoemen, vergroten of verkleinen, koppelen en verplaatsen. Standaard wordt de werkmap in Power BI geopend als de vastgemaakte tegel wordt geselecteerd.

Een hele tabel of draaigrafiek aan een dashboard vastmaken

Volg de bovenstaande stappen maar selecteer in plaats van een celbereik een hele tabel of draaitabel.

Als u een tabel wilt vastmaken, selecteert u het volledige bereik van de tabel inclusief koppen. Als u een draaitabel wilt vastmaken, moet u elk zichtbare gedeelte van de draaitabel opnemen, inclusief eventuele filters.

Cellen selecteren

Als een tegel is gemaakt op basis van een tabel of draaitabel, wordt de hele tabel weergeven. Als u rijen of kolommen in de originele werkmap toevoegt/verwijdert/filtert, worden deze ook in de tegel toegevoegd/verwijderd/gefilterd.

De werkmap die aan de tegel is gekoppeld bekijken

Als een tegelwerkmap wordt geselecteerd, wordt de gekoppelde werkmap in Power BI geopend. Omdat het werkmapbestand zich bevindt op de OneDrive van de eigenaar voor werk of school, moet u over leesmachtigingen voor de werkmap beschikken om de werkmap weer te geven. Als u geen machtiging hebt, krijgt u een foutbericht.

Video

Aandachtspunten en probleemoplossing

Niet-ondersteunde functies: Power BI maakt gebruik van Excel Services om de werkmaptegels op te halen. Omdat sommige functies van Excel niet worden ondersteund in de Excel Services REST API, zijn ze niet zichtbaar in de tegels in Power BI. Bijvoorbeeld: Sparklines, voorwaardelijke opmaak van pictogrammenset en tijdslicers. Zie Niet-ondersteunde functies in Excel Services REST API voor een volledige lijst met niet-ondersteunde functies.

Volgende stappen

Een dashboard met koppelingen naar een Excel-werkmap delen

Gegevens ophalen uit Excel-werkmappen

Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet