Bekende problemen met Power BI en probleemoplossing

Selfservicerichtlijnen voor het identificeren van functieproblemen die al bekend zijn door Microsoft, om problemen op te lossen die u ondervindt en om te leren hoe u contact opneemt met ondersteuning.