Regiobeheer in Azure Stack Hub

Azure Stack Hub maakt gebruik van het concept van regio's. Dit zijn logische entiteiten die bestaan uit de hardwareresources waaruit de Azure Stack Hub-infrastructuur bestaat. In regiobeheer vindt u alle resources die nodig zijn om de Azure Stack Hub-infrastructuur te kunnen gebruiken.

Eén geïntegreerde systeemimplementatie (ook wel een Azure Stack Hub-cloud genoemd) bestaat uit één regio. Elke Azure Stack Development Kit (ASDK) heeft één regio met de naam lokaal. Als u een tweede geïntegreerd Azure Stack Hub-systeem implementeert of een ander exemplaar van de ASDK op afzonderlijke hardware instelt, is deze Azure Stack Hub-cloud een andere regio.

Informatie die beschikbaar is via de tegel regiobeheer

Azure Stack Hub heeft een reeks mogelijkheden voor regiobeheer die beschikbaar zijn op de tegel Regiobeheer . Deze tegel is beschikbaar voor een Azure Stack Hub-operator op het standaarddashboard in de beheerdersportal. In dit scherm kunt u uw Azure Stack Hub-regio en de bijbehorende onderdelen bewaken en bijwerken, die regiospecifiek zijn.

De tegel regiobeheer in de Azure Stack Hub-beheerdersportal

Als u een regio selecteert op de tegel Regiobeheer , hebt u toegang tot de volgende informatie:

Beschrijving van deelvensters op de blade Regiobeheer in de azure Stack Hub-beheerportal

  1. Het resourcemenu: Toegang krijgen tot verschillende gebieden voor infrastructuurbeheer en gebruikersresources, zoals opslagaccounts en virtuele netwerken, weergeven en beheren.

  2. Waarschuwingen: vermeld systeembrede waarschuwingen en geef details over elk van deze waarschuwingen.

  3. Updates: bekijk de huidige versie van uw Azure Stack Hub-infrastructuur, beschikbare updates en de updategeschiedenis. U kunt ook uw geïntegreerde systeem bijwerken.

  4. Resourceproviders: beheer de gebruikersfunctionaliteit die wordt aangeboden door de onderdelen die nodig zijn om Azure Stack Hub uit te voeren. Elke resourceprovider wordt geleverd met een beheerervaring. Deze ervaring kan waarschuwingen bevatten voor de specifieke provider, metrische gegevens en andere beheermogelijkheden die specifiek zijn voor de resourceprovider.

  5. Infrastructuurrollen: de onderdelen die nodig zijn om Azure Stack Hub uit te voeren. Alleen de infrastructuurrollen die waarschuwingen rapporteren, worden weergegeven. Door een rol te selecteren, kunt u de waarschuwingen bekijken die zijn gekoppeld aan de rol en de rolinstanties waarin deze rol wordt uitgevoerd.

  6. Eigenschappen: de registratiestatus en details van uw omgeving op de blade Regiobeheer. De status kan Geregistreerd, Niet geregistreerd of Verlopen zijn. Als deze is geregistreerd, wordt ook de Azure-abonnements-id weergegeven die u hebt gebruikt om uw Azure Stack Hub te registreren, samen met de registratieresourcegroep en naam.

Volgende stappen