Get-AzureStackSupportConfiguration

Synopsis

Hiermee worden configuratie-instellingen voor de ondersteuningsservice ophaalt.

Syntaxis

Get-AzureStackSupportConfiguration [-IncludeRegistrationObjectId] [-AsJob]

Beschrijving

Configuratie-instellingen voor ondersteuningsservice.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

In het onderstaande voorbeeld worden de registratiegegevens opgehaald als het stempel is geregistreerd of anders null.

PS  C:\> Get-AzureStackSupportConfiguration

Parameters

-IncludeRegistrationObjectId

Optioneel. Hiervoor is een internetverbinding vereist. Hiermee wordt de object-id van de registratie-id opgehaald.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Notities

Vereist dat ondersteunings-VM een internetverbinding heeft.

Volgende stappen

Zie Het bevoegde eindpunt gebruiken in Azure Stack Hub voor informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eindpunt.