Get-SupportSessionInfo

Syntaxis

Get-SupportSessionInfo [-AsJob]

Parameters

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Invoerwaarden

Geen

Uitvoerwaarden

Microsoft.AzureStack.PrivilegedEndpointSecurity.PepCmdlets.AzureStackSupportSessionInfo

Volgende stappen

Zie Het bevoegde eindpunt gebruiken in Azure Stack Hub voor informatie over het openen en gebruiken van het bevoegde eindpunt.