Delen via


Een sjabloon implementeren met de opdrachtregel in Azure Stack Hub

U kunt de Azure-opdrachtregelinterface (CLI) gebruiken om Azure Resource Manager-sjablonen te implementeren in Azure Stack Hub. Azure Resource Manager-sjablonen implementeren en instellen van resources voor uw app in één gecoördineerde actie.

Sjabloon implementeren

  1. Blader door de opslagplaats AzureStack-QuickStart-Templates en zoek de sjabloon 101-create-storage-account . Sla de sjabloon (azuredeploy.json) en parameterbestanden (azuredeploy.parameters.json) op een locatie op uw lokale station op, zoals C:\templates\
  2. Navigeer naar de map waarin u de bestanden hebt gedownload.
  3. Azure Stack Hub installeren en verbinding maken met Azure CLI.
  4. Werk de regio en locatie bij met de volgende opdracht. Gebruik local voor de locatieparameter als u de ASDK gebruikt. De sjabloon implementeren:
    az group create --name testDeploy --location local
    az deployment group create --resource-group testDeploy --template-file ./azuredeploy.json --parameters ./azuredeploy.parameters.json
    

Met deze opdracht wordt de sjabloon geïmplementeerd in de resourcegroep testDeploy in uw Azure Stack Hub-exemplaar.

Sjabloonimplementatie valideren

Voer de volgende CLI-opdrachten uit om de resourcegroep en het opslagaccount te controleren:

az group list
az storage account list

Volgende stappen

Meer informatie over het implementeren van sjablonen met behulp van PowerShell.