De resource-id ophalen voor Azure Container Registry (ACR) en Azure Kubernetes Service (AKS) voor Azure Stack Hub

Mogelijk moet u de resource-id voor het containerregister gebruiken om problemen op te lossen. Mogelijk moet u de id opgeven aan uw cloudoperator of aan Microsoft-ondersteuning. In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u uw resource-id kunt ophalen.

De resource-id voor ACR ophalen

 1. Open de Azure Stack Hub-gebruikersportal.

 2. Navigeer naar het containerregister.

 3. Selecteer JSON-weergave.
  de resource-id-tekenreeks voor ACR ophalen

 4. Zoek de resource-id. Selecteer kopiƫren.

De resource-id voor AKS ophalen

 1. Open de Azure Stack Hub-gebruikersportal.

 2. Navigeer naar uw Azure Stack Hub AKS-cluster.

 3. Selecteer JSON-weergave.
  de resource-id-tekenreeks voor AKS ophalen

 4. Zoek de resource-id. Selecteer kopiƫren.

Volgende stappen

Meer informatie over de Azure Container Registry op Azure Stack Hub