Wat is een apparaat-id?

Een apparaat-id is een object in Azure Active Directory (Azure AD). Dit apparaatobject is vergelijkbaar met gebruikers, groepen of toepassingen. Een apparaat-id geeft beheerders informatie die ze kunnen gebruiken bij het nemen van beslissingen over toegang of configuratie.

Weergave van apparaten in het deelvenster Azure AD-apparaten

Er zijn drie manieren om een apparaat-id op te halen:

  • Azure AD-registratie
  • Azure AD-koppeling
  • Hybride Azure AD-koppeling

Apparaatidentiteiten zijn een vereiste voor scenario's zoals op apparaten gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang en Mobile Device Management met Microsoft Endpoint Manager.

Modern apparaatscenario

Het moderne apparaatscenario richt zich op twee van deze methoden:

Hybride Azure AD-koppeling wordt gezien als een tussentijdse stap op weg naar Azure AD-koppeling. Hybride Azure AD-koppeling biedt organisaties ondersteuning voor lagere Windows-versies, tot aan Windows 7 en Server 2008. Alle drie de scenario's kunnen naast elkaar bestaan binnen één organisatie.

Resourcetoegang

Het registreren bij en koppelen van apparaten aan Azure AD biedt gebruikers naadloze eenmalige aanmelding (SSO) bij cloudresources.

Apparaten die aan Azure AD zijn gekoppeld, profiteren van SSO voor de on-premises resources van uw organisatie.

Inrichten

Het ophalen van apparaten in Azure AD kunt u zelf uitvoeren of door een beheerder via een gecontroleerd proces laten uitvoeren.

Volgende stappen