Uw Azure Active Directory-tenant-id vinden

Azure-abonnementen hebben een vertrouwensrelatie met Azure Active Directory (Azure AD). Azure AD wordt vertrouwd om de gebruikers, services en apparaten van het abonnement te verifiëren. Aan elk abonnement is een tenant-id gekoppeld, en er zijn een paar manieren waarop u de tenant-id voor uw abonnement kunt vinden.

Tenant-id zoeken via de Azure Portal

  1. Meld u aan bij de Azure-portal.

  2. Selecteer Azure Active Directory.

  3. Selecteer Eigenschappen.

  4. Schuif omlaag naar de sectie Tenant-id en u vindt uw tenant-id in het vak.

Azure Active Directory - Eigenschappen - Tenant-id - het veld Tenant-id

Tenant-id zoeken met PowerShell

Gebruik de cmdlet Get-AzTenantom de tenant-id te vinden met Azure PowerShell.

Connect-AzAccount
Get-AzTenant

Zie de cmdlet-verwijzing Get-AzTenant voor meer informatie.

Tenant-id zoeken met CLI

De Azure CLI of Microsoft 365 CLI kan worden gebruikt om de tenant-id te vinden.

Gebruik voor Azure CLI een van de opdrachten az login, az account list of az account tenant list. Alle onderstaande opdrachten retourneren de eigenschap tenantId voor elk van uw abonnementen.

az login
az account list
az account tenant list

Zie de naslaginformatie over opdrachten voor az login, az account of az account tenant voor meer informatie.

Gebruik voor Microsoft 365 CLI de tenant-id van de cmdlet, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

m365 tenant id get

Zie de referentie voor opdrachten ophalen voor Microsoft 365-tenant-id voor meer informatie.

Volgende stappen